Missbruk och beroende

Om du har problem med missbruk och beroende finns olika verksamheter i Kungsbacka som kan hjälpa dig. Du som är anhörig kan också få hjälp.

Kontakta Vuxenenhetens mottagning om du vill ansöka om hjälp.

Vändpunkten – för problem med alkohol eller narkotika

Vändpunkten är en samtalsmottagning för dig som har problem med alkohol, droger alkohol eller spel om pengar. Både vuxna och ungdomar kan få hjälp. Samtalen kostar ingenting. Vändpunkten erbjuder även hjälp för anhöriga.

Vändpunkten

Stöd och behandlingsteamet förebygger återfall

Stöd- och behandlingsteamet erbjuder hjälp för att inte falla tillbaka i missbruk. Det kallas återfallsprevention (ÅP). Det är en tydligt strukturerad behandling i grupp med schemalagda aktiviteter under tre förmiddagar i veckan.

För att börja i behandlingen behöver du ett beslut från en socialsekreterare på Vuxenenheten. Ansök genom att kontakta Vuxenenhetens mottagning.

Det här innehåller behandlingen:

  • kurs i återfallsprevention som ger metoder för att hantera ditt problembeteende
  • föreläsningar
  • friskvård (sömn, stresshantering, kost och avslappning).

Anhörig till någon som missbrukar

Om du är orolig för att någon i din närhet missbrukar kan du anmäla din oro via e-tjänsten eller kontakta Mottagning vuxenenheten. Du kan vara anonym. Du kan också ta hjälp av Alkoholsnacket Länk till annan webbplats. om du är över 18 år och är orolig för någon annan vuxens drickande.

Är du eller den du är orolig för under 20 år? Då ska du kontakta Mottagningsenheten barn och unga.

Stöd till anhöriga

Unga - alkohol och andra droger

Är du förälder eller annan vuxen och vill ha information och råd om alkohol och droger kopplat till unga?

Unga – alkohol och andra droger

Drogförebyggande arbete

Kungsbacka kommun arbetar med att förebygga användandet av alkohol, narkotika, doping, tobak och spel (ANDTS).

Så arbetar vi drogförebyggande.

Lämna urinprov

För att lämna urinprov behöver du ett beslut från din socialsekreterare.

Adress och öppettider för att lämna urinprov

Adress: Nygatan 17 B i Kungsbacka, plan 2
Måndagar och torsdagar 15–16.30

Så här går det till att lämna urinprov

  • Urinprovtagningen övervakas alltid av personal.
  • Om det finns tveksamheter kring ditt provresultat skickar vi provet till ett laboratorium. Provsvaret får du efter minst fem dagar.
  • Du måste visa legitimation vid första provtillfället så att vi vet att vi tar prov på rätt person.
  • Vi lämnar bara provsvaret till dig, din socialsekreterare eller behandlare som har beställt provet, och till din förälder om du är minderårig.

Öppettider Mottagningsenheten barn och unga

Måndag 8-18
Tisdag-torsdag 8-16.30
Fredag 8-15

Lunchstängt alla dagar 12-13

Telefontider Mottagningsenheten barn och unga

Måndag 9-15
Tisdag 9-15
Onsdag 9-15
Torsdag ojämn vecka 9-10, 13-15
Torsdag jämn vecka 9-15
Fredag 9-15

Lunchstängt alla dagar 12-13

Kvällstid och helger

Kontakta socialjouren i Göteborg
Du kan även kontakta Socialjouren via 112, som kopplar dig vidare.

Besöksadress Mottagningsenheten barn och unga

Stadshuset, Storgatan 37, Kungsbacka

Fler sidor