Information med anledning av energisituationen

Just nu är energisituationen i Sverige och Europa kraftigt ansträngd. Prisnivåerna på el är höga och kan stiga ännu mer. Tillsammans kan vi hjälpas åt att minska elanvändningen, och varje kilowattimme (kWh) räknas.

Kungsbacka kommun följer rekommendationer och direktiv som vi får från myndigheter. Kungsbacka kommun har nu tagit beslut om flera åtgärder för hur vi kortsiktigt ska spara kilowattimmar enligt det nationella direktivet från Energimyndigheten.

Hos Energimyndigheten Länk till annan webbplats. kan du hitta information om läget, varför vi behöver minska elanvändningen och hur du kan bidra.

Kommunens åtgärder för kortsiktigt ska spara på el i vinter

Kungsbacka kommun har tagit beslut om hur vi kortsiktigt ska spara på el i vinter. Några av åtgärderna är:

Sänkta inomhustemperaturer i kommunens lokaler

Kommunen har beslutat att sänka inomhustemperatur i till exempel kontor och lunchrum i kommunens administrativa lokaler, till exempel stadshuset. Temperaturen sänks från 21 grader till 20 grader.

Vi sänker även inomhustemperatur i grundskolor och gymnasieskolor. I de lokaler där undervisning och lärande pågår kommer temperaturen sänkas från 21 till 20 grader. Det kommer även undersökas om det finns delar av lokalerna där det går att sänka temperaturen lite mer, till exempel i trapphus eller andra ytor som inte används för i huvudsak stillasittande studier eller arbete.

I allt som görs är vi noga med att följa myndigheters riktlinjer för inomhustemperatur, till exempel bestämmelser om arbetsmiljö.

Se över och släcka viss belysning

Vi ser över möjligheten att släcka ner utebelysningen vid vissa kommunala byggnader nattetid. Det handlar till exempel om skolgårdar och kommunens kontorslokaler.

Effektbelysning av exempelvis träd och broar kommer att släckas ner. Trygghetsskapande belysning kommer att vara kvar.

Kommunen kommer att kartlägga om det går släcka ner viss gatubelysning där kommunen är väghållare. Det kommer endast att göras där det är möjligt utifrån säkerhet och trygghet. Efter kartläggningen tar kommunen ett beslut.

Vi ser över belysningen i parkeringshuset Linden i centrala Kungsbacka. Vi arbetar för att kunna styra hela parkeringshuset med sensorer så att belysningen bara är på när någon är där.

Ser du att det lyser och ingen är där?

Tipsa oss gärna om du ser någon av kommunens lokaler som står och lyser i onödan.

Julbelysning i kommunens lokaler

Vi sätter upp mindre julbelysning inomhus i våra administrativa lokaler. Skolor, förskolor och äldreboenden gör egna bedömningar hur mycket julbelysning som ska sättas upp. All julbelysning som sätts upp är lågenergilampor, så kallade LED-lampor, som drar mindre ström. Julbelysningen inomhus kommer att lysa dygnet runt eftersom det går åt mindre energi att ha LED-lamporna tända än att sätta en timer som släcker och tänder vid en viss tidpunkt.

Julbelysning i innerstaden

Vi har beslutat att tända julbelysningen i innerstaden även i år, dock i en mindre omfattning. Detta eftersom all belysning vi har kring jul är LED-belysning. Vi kommer även att glesa ut antalet lysande vepor längs Kungsgatan och inte heller sätta upp lampor runt träden på torget. Men den stora julgranen som finns på Kungsbackas torg kommer att tändas.

Vilken julbelysning kommer ni att minska på?

Vi kommer att glesa ut veporna längs med Kungsgatan och inte sätta upp lamporna på träden på torget. Med undantag den stora granen på torget, den kommer vara belyst.

Vad kommer kostnaden för att hålla i gång julbelysningen landa på?

Eftersom elpriserna kan växla både upp och ner kan vi inte ge ett svar i kronor. Men i år kommer vi att spara cirka 20–30% av vår förbrukning.

Vilket datum kommer vi att tända julbelysningen?

Vi påbörjar uppsättning i mitten av november och är klara till första advent.

Rådgivning och tips om energi

Vill du sänka dina energikostnader och göra en insats för klimatet och miljön? Energi- och klimatrådgivningen är en oberoende och kostnadsfri tjänst för dig som bor i Kungsbacka kommun.

Din hemberedskap

Vid en samhällsstörning kommer hjälpen att först gå till de som bäst behöver den. De flesta av oss behöver därför vara beredda på att klara oss själva en tid.