Krisberedskapsveckan 2022

Människor som sitter och samtalar vid ett bord

Om det blir allvarlig samhällsstörning måste du själv ha en beredskap för vatten, mat och värme så att du klarar dig minst en vecka. Krisberedskapsveckan är en nationell kampanj som ska öka människors kunskap och motståndskraft.

Årets tema är mat

Temat för Krisberedskapsveckan 2022 är mat. Temat ger möjlighet att kommunicera livsmedelsförsörjning, hoten mot den liksom möjligheterna att säkra den - både ur ett samhälls- och individperspektiv. Pandemin, invasionen av Ukraina och förra årets it-attack mot en butikskedja har aktualiserat behovet av livsmedelsberedskap. Även intresset för matlagning, odling, hållbarhet och förvaring av livsmedel har ökat.

Du är en del av Sveriges beredskap

Krisberedskapsveckan vill belysa att vårt öppna demokratiska samhälle, våra fri- och rättigheter inte går att ta för givna. Att Sverige är värt att försvara. Syftet är att få människor att vilja engagera sig, bidra aktivt och göra skillnad.

Föreläsningarna

Förberedd på en samhällsstörning - så preppar du smart med svenska råvaror

Niklas Kämpargård, föreläsare och skrivande fotograf med fokus på krisberedskap

Se föreläsningen Förberedd på en samhällsstörning på Youtube. Länk till annan webbplats. Filmen finns tillgänglig att se fram till 12 oktober. Filmen textas inom kort.

Vatten och mat är viktigt för att kunna klara sig på egen hand när samhället krisar. Den som dessutom lagrar svenska råvaror gör en insats för klimatet. Det skickar också signaler till svenska bönder att det behövs fler producenter som odlar baljväxter, linser och olika gryn på hemmaplan.

Krig och oroligheter i Europa, lågkonjunktur, inflation och klimatförändringar…DET RÄCKER NU!

Ulf Lidman Kulturhuset, föreläsare, författare och utbildare inom krishantering

Se föreläsningen om Krig och oroligheter i Europa på Youtube. Länk till annan webbplats. Filmen textas inom kort.

En dynamisk föreläsning som ger konkreta tips att förebygga mental ohälsa och hantera det som vi inte kan kontrollera. Ulf Lidman har över 40 års erfarenhet inom krishantering och bearbetning.

En ny struktur för beredskapsutveckling

Niklas Nordgren, beredskapsdirektör Länsstyrelsen Halland

Se föreläsningen En ny struktur för beredskapsutveckling på Youtube. Länk till annan webbplats. Filmen textas inom kort.

Föreläsningen handlar om hur Länsstyrelsen arbetat nationellt och regionalt med pandemin och hur samhället tillsammans hanterar den säkerhetspolitiska utvecklingen och dess konsekvenser. Niklas berör också den nya strukturen för beredskapsutveckling som Regeringen har fattat beslut om.