Krisberedskapsveckan 2022

Om det blir allvarlig samhällsstörning måste du själv ha en beredskap för vatten, mat och värme så att du klarar dig minst en vecka. Krisberedskapsveckan är en nationell kampanj som ska öka människors kunskap och motståndskraft.

I år arrangeras krisberedskapsveckan vecka 39. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) är initiativtagare, men eftersom Kungsbacka kommun är den aktör som är närmast invånarna i Kungsbacka är det vi som aktiverar och genomför kampanjen på plats.

Årets tema är mat

Temat för Krisberedskapsveckan 2022 är mat. Temat ger möjlighet att kommunicera livsmedelsförsörjning, hoten mot den liksom möjligheterna att säkra den - både ur ett samhälls- och individperspektiv. Pandemin, invasionen av Ukraina och förra årets it-attack mot en butikskedja har aktualiserat behovet av livsmedelsberedskap. Även intresset för matlagning, odling, hållbarhet och förvaring av livsmedel har ökat.

Du är en del av Sveriges beredskap

Krisberedskapsveckan vill belysa att vårt öppna demokratiska samhälle, våra fri- och rättigheter inte går att ta för givna. Att Sverige är värt att försvara. Syftet är att få människor att vilja engagera sig, bidra aktivt och göra skillnad.

Program

Krisberedskapsveckan 2022 pågår mellan 26 september – 1 oktober. Under veckan kommer Kungsbacka kommun att ha monter och aktiviteter på Kungsmässan. Mer info kommer. Programmet uppdateras kontinuerligt.