Utökade beredskapszoner runt Ringhals

Du som bor, vistas, har fritidshus, jobbar eller driver verksamhet i Kungsbacka tätort ingår nu i den yttre beredskapszonen.

Den 1 juli 2022 ändrades beredskapen runt kärnkraftverken som finns i Sverige. Inre Inre beredskapszonen minskades till 5 kilometer och en ny yttre beredskapszon infördes upp till 25 kilometer.

Det är Länsstyrelsen som ansvarar för att alla som bor nära kärnkraftverket ska få information före, under och efter en eventuell händelse för att vara väl förberedda om det inträffar en kärnkraftsolycka.

Förbättrad beredskap runt kärnkraftverken

De förändrade beredskapszonerna är en modernisering av beredskapen för att skydda människor i händelse av en kärnkraftsolycka. Förändringen innebär en stor förbättring av nuvarande beredskapsplanering.

Den utgår från kunskap, forskning, erfarenheter och anpassningar till internationella rekommendationer. Anpassningen beror inte på någon förändrad risk eller ökat hot mot kärnkraftsanläggningar.

För dig som bor i en beredskapszon

Yttre och inre beredskapszoner är områden intill kärnkraftverk där Länsstyrelsen tillsammans med andra myndigheter i förberedande syfte planerar för att vid behov kunna vidta olika skyddsåtgärder. I beredskapszonerna ska det finnas förhandsutdelade jodtabletter och du som bor här ska kunna bli varnad snabbt vid en kärnkraftsolycka.

Det ska också finnas planering för stanna inomhus eller utrymma till en annan plats om det blir nödvändigt. Länsstyrelsen i Halland ansvarar för att alla som bor nära kärnkraftverket ska få information före, under och efter en eventuell händelse för att vara väl förberedda om det inträffar en kärnkraftsolycka.

Så varnas allmänheten vid en kärnteknisk olycka

Om en olycka inträffar på ett svenskt kärnkraftverk varnas alla via signalen ”Viktigt meddelande till allmänheten”. Det innebär att Sveriges Radio P4 bryter sändningen och lämnar information om olyckan. För boende upp till 15 kilometer från kärnkraftverket finns i dag ett utökat varningssystem. Det kommer i och med de förändrade beredskapszonerna utökas och även täcka den nya yttre beredskapszonen och då finnas upp till 25 kilometer från kärnkraftverket.

Utomhus sker varningen främst i tätbefolkade områden via tyfoner som ljuder 7 sekunder följt av 14 sekunders tystnad som sedan upprepas. Inomhus sker varningen via särskilda RDS-mottagare, radio och tv. En larmsignal spelas upp automatiskt och följs av information.

Så här kan jag själv förbereda mig

För att förbereda dig själv på ett bra sätt är det viktigt att ta del av den information som Länsstyrelsen i Halland skickar ut tillsammans med jodtabletterna. Kunskap är den viktigaste beredskapen du kan ha. Under alla kriser, så även en kärnteknisk olycka är det viktigt med hemberedskap.

Det här kan du göra för att förbereda dig: 

  • Förbered dig för att klara en längre tids inomhusvistelse genom att se till att du har mat, värme och vatten.
  • Det är också viktigt att du kan hålla dig informerad. Radio med batterier eller solceller är bra att ha. Vid en allvarlig händelse behöver du kunna ta emot information från myndigheterna via radiosändningar i P4 Halland.
  • Din mobiltelefon kan hållas laddad med extrabatteri eller laddare att använda i bilen.
  • Skriv gärna ut viktiga telefonnummer på papper.
  • Ta reda på hur du stänger av ventilation i ditt hem.

Din hemberedskap

Här får du svar på dina frågor

Tänk på att söka information från rätt källa. Tro inte på rykten och var källkritisk.

Länsstyrelsen i Halland

Om du har frågor om jodtabletter, information, varningssystem, RDS-mottagare eller vill veta mer om kärnenergiberedskap eller de nya beredskapszonerna vänder du dig till Länsstyrelsen i Halland.

010-224 30 00
karnenergiberedskap.halland@lansstyrelsen.se
Länsstyrelsens hemsida Länk till annan webbplats.

Strålsäkerhetsmyndigheten

Om du vill veta mer om arbetet för att skydda människor och miljö från oönskade effekter av strålning.

Strålsäkerhetsmyndighetens hemsida Länk till annan webbplats.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Om du vill veta mer om utomhusvarningssystemet "viktigt meddelande för allmänheten".

MSBs hemsida Länk till annan webbplats.

Kungsbacka.se och Kungsbacka direkt

Om du har frågor som handlar om Kungsbacka kommuns verksamheter kontaktar du kundcentret Kungsbacka Direkt.

Här hittar du aktuell information vid en händelse eller kris

Sveriges Radio P4 Halland

Sveriges Radio P4 Halland är beredskapskanalen som sänder vid allvarliga olyckor och kriser. P4 Halland sänder på frekvensen 101,3 MHz i Kungsbacka, 97,3 MHz i Halmstad och103,8 MHz i Varberg. Du kan också lyssna via hemsidan P4 Halland (Sveriges Radio) Länk till annan webbplats.

Krisinformation

Webbplatsen www.krisinformation.se Länk till annan webbplats. ger löpande och samlad information från Sveriges myndigheter vid kriser.

Nationellt krisnummer

Ring det nationella krisnumret 11313 för att få information eller lämna information vid en kärnkraftsolycka eller andra allvarliga krissituationer.

Hälso- och sjukvårdsrådgivning

För hälso- och sjukvårdsrådgivning ring 1177 eller besök hemsidan 1177.se Länk till annan webbplats..