Här kan du läsa om medborgarlöftena för 2021–2022 som kommunen och polisen tar fram tillsammans.

Polisen och kommunen jobbar tillsammans

Sedan 2010 har Kungsbacka kommun och polisen arbetat utifrån en gemensam samverkansöverenskommelse för att öka tryggheten och minska brottsligheten för invånare och verksamma i Kungsbacka.

Vi har lyssnat på vad invånarna tycker

Precis som flera år tidigare har vi pratat med Kungsbackas invånare om trygghet. Under 2020 fick vi svar från 1 364 personer på frågan vad kommunen och polisen kan göra för att öka tryggheten i Kungsbacka. Svaren från invånardialogen, tillsammans med polisens och kommunens lägesbilder, har resulterat i löften om hur vi ska jobba brottsförebyggande för trygghet de kommande två åren i Kungsbacka kommun.

Medborgarlöften inom tre område

Medborgarlöften innebär konkreta aktiviteter som vi lovar att genomföra under de kommande två åren. Löftena för 2021–2022 utgår från de tre områdena trygghet i offentlig miljö, trygghet i trafik och narkotikaprevention.

Läs om konkreta aktiviteter som kommun och polis lovar inom varje område: