Här kan du läsa om medborgarlöften inom området narkotikaprevention.

Polisen i Kungsbacka ser en växande problematik kring narkotika. Bland annat ökar antalet positiva drogtester bland skolelever, försäljning och tillgänglighet är utbrett i kommunen och narkotikahandeln på internet ökar.

Polisen har gjort stora beslag av narkotika under 2020 av främst substansen heroin och kokain. Sedan 2017 har Kungsbacka kommun gjort provtagningar av narkotikasubstanser i avloppsvattnet för att studera och belysa vilka typer av substanser som florerar i kommunen. Hittills kan rapporten bekräfta det stora flödet av cannabis i kommunen tillsammans med kokain, amfetamin samt läkemedlet Tramadol.

Förebyggande arbete och samverkan

Kommun och polisen ser ett behov av att prioritera arbetet mot narkotika i kommunen och ger följande löften för 2021–2022:

  • Kommunen lovar att ha en tillsatt tjänst som arbetar med förebyggande arbete kopplat till alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel (ANDTS). ANDTS-samordnaren kommer finnas tillgänglig som stöd för skolorna genom att erbjuda metoder för att underlätta för skolpersonal att prata om narkotikarelaterade frågor i undervisningen.
  • Kommun och polis ska tillsammans erbjuda föräldraföreläsningar med fokus på narkotika genom nätverket Föräldrar Emellan. Under löftesperioden lovar vi att genomföra en föreläsning om året.
  • Kungsbacka kommun och polisen ska tillsammans göra ett föräldrabrev med samlad information till föräldrar, vårdnadshavare eller betydelsefulla vuxna. Vi planerar att skicka ut brevet tre gånger per år via V-klass, nätverket Föräldrar Emellan samt Kungsbacka kommuns nyhetsbrev.
  • Socialtjänst och polis ska stäva efter att få samtycke från föräldrar i de fall ungdomar testat positivt för narkotika eller befinner sig i riskzon för kriminalitet. Detta för att gemensamt med skolförvaltningarna och förvaltningen för Kultur & Fritid kunna arbeta för att motverka att ungdomen hamnar i ett missbruk eller kriminalitet.
  • Polisen kommer i samverkan med grundskolorna och gymnasieskolorna att genomföra kontroller på skolor för att kontrollera personer som kan misstänkas vara påverkade av narkotika.
  • Polisens fem områdespoliser kommer att ha fokus på ungdomar och en tydlig samverkan med skolan och förvaltningen för Kultur & Fritid.