Här kan du läsa om medborgarlöften inom området trygghet i trafik.

Kommunen och polisen har under det senaste året fått in flera klagomål som handlar om buskörning och oljud från ungdomar som kör A-traktorer, mopedbilar och mopeder, framförallt i anslutning till skolor och skolgårdar.

Trafiksäkerhet med fokus på ungdomar

Kommun och polis ser ett behov av att arbeta med ungdomars trafiksäkerhet i kommunen och ger följande löften för 2021–2022:

  • Kommun och polisen lovar att arbeta förebyggande genom att sprida information kring trafiksäkerhet med inriktning på ungdomar.
  • Kommunen och polisen lovar att tillsammans upprätta åtgärdsplaner för de högstadieskolor där problematiken bedöms som störst. Val av skolor kommer att ske genom en inventering i form av dialog med kommunens högstadieskolor, samt brottsstatistik i form av skadegörelse.
  • Polisen kommer att genomföra minst en trafikkontroll per vecka där trafikklagomål från medborgare har kommit in eller som en del i arbetet för ökad trafiksäkerhet. Med kontroll avses till exempel kontroll av mopeder, A-traktorer, mopedbilar, hastighetsöverträdelser, beteendeövervakningar samt nykterhetskontroller.