Tillsammans med näringslivet mot brott och otrygghet

Här kan du läsa om medborgarlöftet tillsammans med näringslivet mot brott och otrygghet.

Brottslighet försämrar inte bara tryggheten och livskvaliteten för invånarna. Det kan dessutom innebära stora ekonomiska konsekvenser för såväl privatpersoner som företagare och föreningsliv. En undersökning från Svenskt Näringsliv visar att nästan 6 av 10 företag i Halland utsatts för brott under 2021. Det motsvarar 6 000 företag. Kostnaderna uppgår till 3 miljarder kronor. Undersökningen visar även att vart tjugonde företag övervägt att lägga ned hela eller delar av verksamheten, på grund av utsattheten för brott.

För att minska brottsligheten och öka tryggheten i samhället behövs en samverkan mellan olika aktörer i samhället. Utifrån kunskap och analys av den lokala problembilden kan vi tillsammans göra rätt insatser. Kungsbacka kommun och polisen lovar att fortsätta utveckla samverkan med det lokala näringslivets aktörer och inkludera dem i kartläggningar av brott och otrygghet.