Här kan du läsa om medborgarlöften inom området trygga beteenden i trafiken.

Kommunen och polisen har under det senaste året taget emot flera klagomål som handlar om buskörning och oljud från ungdomar som kör A-traktorer, mopedbilar och mopeder, framför allt i anslutning till skolor och skolgårdar. Lokal brottsstatistik visar att trafikbrott är ett av de vanligaste brotten i Kungsbacka. Det handlar bland annat om smitning från trafikolycka och parkeringsskada. Vi ser ett fortsatt behov av att arbeta med trafiksäkerhet i kommunen och har därför valt att fortsätta prioritera detta område.