Hur trygg känner du dig i Kungsbacka kommun? Under våren 2021 genomförde Kungsbacka kommun och polisen en trygghetsundersökning där invånarna fick svara på frågor.

86 procent uppger att de alltid eller oftast känner sig trygga i Kungsbacka. 978 personer har besvarat enkäten som funnits tillgänglig på olika platser i kommunen och på kommunens och polisens webbplatser.

Kungsbacka kommun och polisen arbetar tillsammans med resultaten från medborgardialogen om trygghet för att hitta gemensamma utvecklingsområden. Resultaten i undersökningen är en del i arbetet med nästa års överenskommelse mellan polis och kommun och medborgarlöften för 2021–2022.