Frågor och svar om färdtjänst

På den här sidan har vi samlat några vanliga frågor om att resa med färdtjänst.

Vilken hjälp kan jag få av chauffören?

I chaufförens arbetsuppgifter ingår en viss reseservice. I reseservicen ingår:

  • assistans till och från portentré eller fastighetsgräns samt i och ur bilen
  • i och urlastning av ett nödvändigt hjälpmedel
  • bärhjälp med två kassar eller en resväska mellan bil och portentré/fastighetsgräns
  • hjälp med säkerhetsbältet
  • trappklättrare, för dig som är rullstolsburen och inte har tillgång till hiss.

Observera att trappklättrare inte finns i alla bilar. Trappklättrare kan inte heller användas i alla typer av trappor. Kontrollera därför med färdtjänstenheten om vilka villkor som gäller, i god tid innan du beställer resan. Tillstånd för trappklättring gäller under begränsad tid.
Hjälp enligt reseservicen bokar du hos beställningscentralen samtidigt som du beställer resan.

Får jag ta med någon på resan?

Medresenär

Som färdtjänstresenär har du möjlighet att ta med en person som resesällskap. Detta kallas för medresenär och bokas på samma gång som du beställer din resa. Medresenären och du påbörjar resan tillsammans och följs åt under hela resan. Du kan alltså inte plocka upp eller släppa av en medresenär längs med resan. Kostnaden för medresenären tas ut enligt samma färdtjänsttaxa som du själv betalar och debiteras på din månadsfaktura. Vill du att medresenären själv ska stå för sin kostnad får du alltså själv ta betalt av denne.

Egna barn

Förutom en medresenär får du även ta med dig egna barn under 12 år. Barn under sju år åker med gratis. För barn som är sju till och med elva år betalar du en egenavgift enligt färdtjänsttaxan för barn och ungdom. Kostnaden debiteras på din månadsfaktura. Bälteskudde finns i alla bilar. Behöver ditt barn en bilbarnstol eller annan bilsäkerhetsutrustning tar du själv med det och installerar det i bilen.

Hemtjänstpersonal

Hemtjänstpersonal och personlig assistent reser med dig gratis. När du bokar resan meddelar du att du vill boka en assistentresa.

Ledsagare

Enligt färdtjänstlagen är ledsagare en person som du måste ha med under själva resan för att resan ska kunna genomföras. Behovet av ledsagare grundar sig på din funktionsnedsättning och de behov du har under själva resan. Behovet ska alltså vara knutet till själva resan och inte till exempelvis vistelsen vid resmålet. Kan du resa själv, med den hjälp som chauffören kan ge, men behöver hjälp på själva resmålet har du möjlighet att ta med en medresenär enligt ovan.

För att få ta med en ledsagare behöver du först ansöka om detta på en särskild blankett. Behovet av ledsagare ska också styrkas med läkarutlåtande eller intyg från sakkunnig inom aktuellt område.

Psykisk funktionsnedsättning ska styrkas av legitimerad psykolog. Läkarutlåtandet skickar du in tillsammans med ansökan till kommunens färdtjänstenhet. Adressen hittar du på ansökningsblanketten.

Beviljas du ledsagare åker denne med utan kostnad.

Vilka hjälpmedel får jag ta med?

Du får ta med ett hjälpmedel som du behöver för att kunna genomföra resan. På samma gång som du beställer resan meddelar du vilken typ av hjälpmedel du behöver ta med, till exempel hopfällbar rullator eller hopfällbar rullstol. Har du beviljats rullstolsbuss på ditt beslut innebär detta att du reser sittandes i din rullstol. Hjälpmedel som du behöver endast på resmålet berättigar inte till en annan fordonstyp än den som du fått beviljad enligt ditt beslut.

Hur mycket bagage får jag ta med?

Du får ta med dig max två kassar, till exempel matvarukassar, eller en resväska.

Får jag ta med mig min ledarhund eller husdjur?

Ledarhund och sällskapsdjur får följa med på resan. Sällskapsdjur ska då förvaras i bur eller väska under resan. På samma gång som du beställer resan meddelar du också om du tar med ledarhund eller sällskapsdjur.

Finns det bilbarnstol eller bälteskudde i bilarna?

Bälteskudde finns i alla bilar. Behöver ditt barn en bilbarnstol eller annan bilsäkerhetsutrustning tar du själv med det och installerar det i bilen.

Vad gör jag om bilen inte kommer på bekräftad tid?

Av olika orsaker kan beställd färdtjänstbil bli försenad och inte komma på den bekräftade tiden. Är bilen försenad 10 minuter eller mer ringer du och efterlyser den hos beställningscentralen, telefon 0771-900 500.

Blir jag kompenserad för försenad bil?

Försening som beror på omständigheter som inte går att påverka, exempelvis trafikstörning, extrem väderlek och liknande kompenseras inte.

Det är Samres kundtjänst som utreder om du har rätt till kompensation. Enligt Samres resegaranti kan du bli kompenserad om en bil är försenad mer än 30 minuter efter bekräftad tid. Kompensationen utges med en gratis enkelresa, under förutsättning att du anmält förseningen till beställningscentralen, telefon 0771-900 500. Visar utredningen att du har rätt till kompensation kontaktar Samres dig. Nästa gång du beställer en resa meddelar du att du vill använda dig av den resa du fått enligt resegarantin.

Vart vänder jag mig med klagomål på resan?

Synpunkter eller klagomål på en färdtjänstresa kan du lämna till Samres kundtjänst:

0774-41 10 00
kundtjanst.kungsbacka@samres.se