Vad kostar resan?

Du betalar en egenavgift som fastställs varje år av kommunfullmäktige. Aktuella avgifter för färdtjänstresor hittar du på den här sidan.

Här har vi samlat avgifter för färdtjänstresor i Kungsbacka från 1 januari 2022. Aktuella egenavgifter hittar du även i broschyren Taxa för färdtjänst Pdf, 2.2 MB.. Broschyren kan också beställas från vårt kundcenter Kungsbacka direkt.

Avgifter för färdtjänstresor

Taxan är kollektivtrafikens taxa med 25 procents tillägg.

  • Inom en zon: vuxen 42 kronor, ungdom 32 kronor
  • Två zoner: vuxen 56 kronor, ungdom 42 kronor
  • Tre zoner: vuxen 95 kronor, ungdom 72 kronor
  • Nattaxa: ordinarie taxa + 25 kronor, gäller även ungdomar

Zoner

Kungsbackas färdtjänstområde delas in i tre zoner:

  • Zon 1: Kungsbacka stad
  • Zon 2: Utanför Kungsbacka stad men inom kommunen
  • Zon 3: Utanför kommunen men inom Göteborg, Mölndal, Härryda, Mark eller Varberg

Ska du resa till en plats utanför zon 3 gäller riksfärdtjänst. Läs mer på sidan om Riksfärdtjänst.

Du kan läsa mer om Kungsbackas färdtjänstområde på sidan om Färdtjänst.

Hur och när betalar jag resan?

Du betalar dina färdtjänstresor mot faktura. I början av varje månad får du en faktura som avser de resor du gjort under föregående månad och kostnaden för eventuella medresenärer. Vill du att din medresenär betalar sin egen resa får du själv ta betalt av denne. Har du inte rest alls någon månad får du inte heller någon faktura.

Frågor på fakturan?

Frågor om innehållet på fakturan besvaras av Hallandstrafiken på telefon 0771-75 06 00 eller via Hallandstrafikens webbplats Länk till annan webbplats..

Frågor om betalning eller autogiro besvaras av Visma Collector på telefon 0771-23 24 00

Observera att färdtjänstutredarna på kommunens färdtjänstenhet inte har tillgång till fakturorna och kan därför inte besvara frågor som rör fakturan.

Telefontider Färdtjänsten

Tisdag och torsdag klockan 10–12.
Övrig tid kan du mejla oss på teknik.fardtjanst@kungsbacka.se eller kontakta kommunens kundcenter Kungsbacka direkt.

Under sommaren har vi telefontid som vanligt, med undantag för vecka 31. Under denna vecka kan du istället ringa till Kungsbacka direkt.