Här kan du läsa mer om var du hittar laddplatser, samt vilka avgifter och regler som gäller när du står på en laddplats.

Laddplatser för elbilar

 • Elof Lindälvs gymnasium, fyra platser
 • Parkeringen norr om stadshuset, fyra platser
 • Parkeringen söder om stadshuset, fyra platser
 • Hamntorget, två platser
 • Resecentrum, tre platser varav en snabbladdare
 • Björkris, fyra platser
 • Tingberget, Guldgubbegatan, två platser
 • Varla, Bengtsgårdsgatan, fyra platser
 • Varla, Nils Ebbesgårdsgatan, fyra platser
 • Östra Villastan, Ekstedts väg, fyra platser
 • Västanvindsgatan, fyra platser
 • Signeskulle, fyra platser
 • Kolla parkstad, fyra platser
 • Tingberget Kungsbackaskogen, fyra platser
 • Kungsbacka sjukhus V, fyra platser
 • Kungsbacka sjukhus Ö, fyra platser
 • Hammerö, Britta-Lenas gata, två platser
 • Västra Villastaden, Bissmark, fyra platser
 • Kolla, Yggdrasilsvägen, två platser
 • Hammerö, Gullregnsvägen, fyra platser
 • Hålabäcksskolan, fyra platser
 • Kungsbacka Sportcenter, Lindens gata, fyra platser
 • Parkeringshuset Linden, 20 platser

P-regler för att stå på laddplats

Laddplatserna är utmärkta med särskilda skyltar. Bara eldrivna fordon får parkera på laddplatserna och fordonen förväntas vara inkopplade för laddning. Taxan är densamma som för omgivande parkering och framgår av skyltar på platsen. Boendekort gäller inte på laddplatser.

P-avgift som vanligt

Elkostnaden tillkommer utöver parkeringsavgiften. P-avgiften betalas via mobilen eller i en p-automat. Parkeringsavgiften är densamma som för omgivande parkering och framgår av skyltar på platsen. Boendekort gäller inte på laddplatser. 

Elen betalas direkt till Eon som är det elbolag som Kungsbacka kommun har upphandlat för laddplatserna. Hur du betalar framgår av instruktionen på laddstolpen. Har du frågor eller behöver hjälp så är du välkommen att kontakta Eons kundtjänst Länk till annan webbplats..