Gång- och cykelplanering

När du vill ta dig fram i våra tätorter ska cykling eller till fots vara det naturliga förstahandsvalet. Mellan tätorterna ska det finnas attraktiv cykelväg. Det är kommunens mål.

Strategi och plan

Kungsbackas gång- och cykelstrategi Pdf, 1.7 MB. antogs av nämnden för Teknik i maj 2017. Det är ett dokument som ska ge långsiktig riktning och mål för kommunens arbete med gång- och cykeltrafiken.

Gång- och cykelplanen Pdf, 1.3 MB. är en plan för åtgärder som ska leda till att vi kommer närmare de målbilder som finns i strategin. Den nuvarande planen sträcker sig över åren 2018-2022 och antogs av nämnden för Teknik i januari 2018.

Aktuella projekt

Information om nya gång- och cykelvägar hittar du på sidan Aktuella projekt.

Vill du påverka i cykelfrågor?

Vi söker personer som vill ingå i vårt nätverk ”Kungsbacka ❤ cykel”. Vi håller 1-2 träffar per år och du får möjlighet att påverka i frågor som rör cykling i Kungsbacka. Du är varmt välkommen att höra av dig till teknik.event@kungsbacka.se.