Sensorstyrd belysning

Sensorstyrd belysning i ett bostadsområde.

På flera platser i kommunen använder vi sensorstyrd belysning där ljuset tänds när du går eller cyklar förbi en gatlampa.

Vi arbetar just nu med sensorstyrd belysning som en åtgärd för att minska elanvändningen, men även för att skapa en mer naturlig miljö för både människor och djur. Sensorstyrd belysning innebär att lamporna vanligtvis är släckta, men tänds via sensorer när någon går eller cyklar förbi lampan. Oavsett tid på dygnet ska lamporna alltid tändas när du passerar förbi.

Bra för både djur och natur

Sensorstyrd belysning är bra även för våra vilda djur och växter eftersom det inte blir en konstant belysning under dygnets mörka timmar. Många nattaktiva djur som exempelvis fladdermöss och nattfjärilar är beroende av mörker på natten. Vissa fladdermöss undviker helt upplysta miljöer, medan nattaktiva insekter förväxlar lampor med månen och stjärnor när de försöker navigera till platser där de kan hitta mat. Detta gör att insekterna inte hittar fram dit dom ska utan fastnar istället vid lamporna där de sedan blir lätta offer för fåglar när det blir dag.

Genom att enbart lysa upp när det behövs blir inte den negativa påverkan lika stor på djur och växtlivet.