Barn- och ungdomsföreningar

Föreningen kan ansöka om kommunalt lokalt aktivitetsstöd två gånger per år.

Kommunalt lokalt aktivitetsstöd

 • För perioden 1 januari – 30 juni är sista ansökningsdag 25 augusti.
 • För perioden 1 juli – 31 december är sista ansökningsdag 25 februari.
 • Bidraget är 7 kronor per deltagare och sammankomst.
 • Deltagare får endast ingå i en gruppaktivitet per idrott och veckodag.
 • För deltagare i åldern 7-9 år ger vi stöd för max tre aktiviteter per idrott och kalendervecka.
 • För deltagare 10-20 år ger vi stöd för upp till fem aktiviteter per idrott och kalendervecka.
 • För deltagare med funktionsnedsättning 21 år och äldre gäller samma som för deltagare 10-20 år.
 • Vi ger också deltagarstöd för ledare 13-20 år, för ledarna gäller samma villkor som för deltagare 10-20 år.
 • En gruppaktivitet ska pågå i minst 60 minuter och en ledare måste vara där och leda samt samla alla i början och i slutet av aktiviteten.
 • Ledaren får inte leda flera aktiviteter samtidigt och måste ha fyllt 13 år.
 • Minst tre medlemmar ska vara med på aktiviteten och max 30 deltagare får räknas med från varje aktivitet.
 • Föreningar får inte bidrag för religiös verksamhet.

Läs också om regler för statligt lokalt aktivitetsstöd Länk till annan webbplats.

Utbildnings- och utvecklingsbidrag

För varje aktiv medlem i åldrarna 7-20 år får föreningen 200 kronor i Utbildnings- och utvecklingsbidrag. Varje medlem ska delta i minst tio sammankomster per år.

Ni i föreningen avgör själva hur ni vill använda bidraget men vi vill uppmuntra till ledarutbildning och föreningsutveckling i första hand.

Kultur & Fritid hämtar uppgifter om antalet medlemmar i Aktivitetskort på nätet. Vi betalar automatiskt ut bidraget till föreningen efter att föreningen har godkänt Kommunalt lokalt aktivitetsstöd för perioden 1 juli-31 december.

Drogpolicy eller hälsocertifiering

De föreningar som redovisar en alkohol- och drogpolicy med en handlingsplan får 10 kronor i extra medlemsbidrag per aktiv medlem 7-20 år.

Genom att välja att Hälsocertifiera sin förening får föreningen 50 kronor i extra bidrag och det alkohol- och drogförebyggande arbetet finns med som en del i Hälsocertifieringen. De 10 kronorna föreningen fått i extra bidrag för sin alkohol- och drogpolicy ingår då i de 50 kronorna eftersom alkohol- och drogpolicyn blir en del av Hälsocertifieringen.

Läs om att Hälsocertifiera föreningen.

Anläggnings- och skötselbidrag

Föreningar har möjlighet att få bidrag för att täcka delar av kostnaderna för skötsel av egenägda eller långtidshyrda anläggningar.

Det här bidraget baserar vi på en fast årlig schablon per anläggning. Biytor som till exempel omklädningsrum ingår i schablonen. Vi betalar ut bidraget en gång per år.

Ni som förening avgör själva hur ni använder bidraget. Föreningen ska skicka in sin verksamhetsberättelse varje år där ni beskriver hur föreningen har använt pengarna.

Föreningar som hyr kommunens anläggningar får stöd i och med att taxan är reducerad i förhållande till kommunens självkostnad.

Tabellen visar bidrag för anläggningar och skötsel, och anger de fasta schabloner som vi betalar ut som årligt bidrag.

Bidrag för anläggning och skötsel

Bidrag för anläggning och skötsel

Anläggnings- och skötselbidrag

Summa

Tennisplan inomhus/utomhus

10 000 kronor

Padelanläggning

10 000 kronor

Orienteringskartor

50 000 kronor

Elljusspår

10 000 kronor

Motorsport

15 000 kronor

Modellflyg

15 000 kronor

Skyttebana

10 000 kronor

Dragkampsanläggning

10 000 kronor

Cykelbana BMX

40 000 kronor

Föreningsservice telefontider och besöksadress

Telefontider i sommar

Vecka 26–32: måndag–fredag klockan 8.30–12.

Vi har stängt vecka 30 stängt.

Ordinarie telefontider

 • Måndag–tisdag 8.30–12
 • Onsdag 13.30–16
 • Torsdag–fredag 8.30–12

Kontakta oss för att boka besök och möten.

Adress: Stadshuset, Storgatan 37 i Kungsbacka