Bidrag till badföreningar

En badförening som sköter en badplats av stort intresse för allmänheten kan söka bidrag. Alla måste vara välkomna att bada på badplatsen.

Det finns ett stort antal badplatser i kommunen. Vissa badplatser är till för alla kommuninvånare och fyller också en funktion för besöksnäringen. Andra badplatser fungerar mer som en lokal badplats utan möjlighet att ta emot besökare på grund av till exempel vägförbindelse eller tillgång till parkeringsplats.

Bidrag till badföreningar

Bidraget kan sökas av badföreningar som sköter en badplats som är av stort intresse för invånarna i kommunen och som är tillgänglig för alla. Badplatsen ska också finns med på förteckningen över badplatser i Kungsbacka.

Vi ger inte bidrag till mindre badplatser som är privata eller som endast är till för närboende.

Bidraget har tre prioriterade områden

  • Stormskador på högst 30 000 kronor. Vid extraordinära skador kan vi eventuellt bevilja ytterligare bidrag om budgeten tillåter.
  • Nödvändig upprustning av badplats.
  • Utveckling av badplats.

Vi beviljar ansökningar om bidrag för upprustning och utveckling av badplats om det finns pengar kvar efter ansökningar om bidrag för stormskador.

Ansökan om bidrag ska skickas in senast 30 november.

Föreningsservice telefontider och besöksadress

  • Måndag–tisdag 8.30–12
  • Onsdag 13.30–16
  • Torsdag–fredag 8.30–12

Kontakta oss för att boka besök och möten.

Adress: Stadshuset, Storgatan 37 i Kungsbacka