Särskilt bidrag för utvecklingsinsatser

Föreningar och grupper kan få ett särskilt bidrag för att stimulera goda utvecklingsinsatser.

Utvecklingen ska leda till att föreningen eller gruppen utvecklas mycket. Det kan till exempel handla om att jobba så föreningen eller verksamheten blir mer attraktiv, välkomnande och stark för framtiden.

Bidraget ska vidareutveckla verksamheten, gärna leda till samverkan med andra aktörer och göra föreningen eller verksamheten till en ännu starkare samhällsaktör.

Bidraget ska inte gå till anläggningar eller sådant som kan betraktas som ordinarie föreningsverksamhet.

Föreningsservice telefontider och besöksadress

  • Måndag–tisdag 8.30–12
  • Onsdag 13.30–16
  • Torsdag–fredag 8.30–12

Kontakta oss för att boka besök och möten.

Adress: Stadshuset, Storgatan 37 i Kungsbacka