Med sin djärva färgsättning, spännande former och den tillfälliga platsen som är starten på Valands promenad, har vi fått ett helt nytt stadsrum och landmärke i staden.

Det röda och guldiga fungerar väl tillsammans med de mer lugna fasaderna på bostäderna intill. Detaljerna och materialvalen är välavvägda med ett riktigt lyckat resultat.

Objekt: Valand 11
Arkitekt: Liljewall
Byggår: 2023

Innergården har ljusa fasader och balkongräcken i perforerad plåt som ger ett luftigt uttryck men ingen insyn. Det rödglaserade teglet i kontrast till den gyllene plåten skapar ett djärvt uttryck. Detaljerna syns i huset i vertikal och horisontal struktur som ger symmetri i det asymmetriska.

Eligansen