En välgenomtänkt byggnad som anpassar sig till sin omgivning och sticker ut på samma gång.

Omtanken om siktlinjer och bästa tomtutnyttjande har resulterat i en smal husform som får effektfullt resultat.

Objekt: Åsa 2:59
Arkitekt: Do arkitekt
Byggår: 2023

Planlösningen är spännande och valet av stora glaspartier med betonggolvet som flyter ut från interiören till terrassen utanför, får känslan av att barriären mellan inne och ute suddas ut. 

Hus tallvägen