Tornseglaren består av två hustyper med tydlig inspiration från landsbygdens lador, som innebär en koppling mellan modernt bostadsbyggande och traditionella formspråk. 

Detta tar sig uttryck i byggnadernas form och volym och en faluröd kulör samt en ljusgrå för att efterlikna obehandlat trä som fått en vacker ljusgrå patina.

Objekt: Kyvik 26:61
Arkitekt: Liljewall
Byggår: 2018

Tornseglaren

Med sina fönsterluckor och ladugårdsutformning är detta område identitetsskapande, samtidigt som nätta tegeltak och omsorgen för detaljer gör det extra vackert. Välgenomtänkta planlösningar och gårdsbildningar gör det till en smakfull boendemiljö.

Tornseglaren