Med hållbarhetspriset vill vi lyfta invånare, företagare eller föreningar som är engagerade inom hållbarhet. Alla som vill kan vara med och nominera.

Vem vann 2021?

Den 5 april 2022 delades 2021 års hållbarhetspris ut till organisationen K2C för deras engagemang för återbruk och få ut människor i arbetslivet samt avdelningen Bojen på Maleviks förskola för deras fina insatser för miljön.

Stort grattis till vinnarna!

Motiveringarna till 2021 års vinnare

Två av barnen på avdelning Bojen på Maleviks förskola kikar in i två av avdelningens terrarium.

Två av barnen på avdelning Bojen på Maleviks förskola kikar in i två av avdelningens terrarium.

Maleviks förskola – Bojen

Årets pristagare har adopterat bin, skapat eget ekosystem, gått skräpplockarpromenader och mycket mer. Att så tidigt prata om vikten av hållbarhet är något som kan ge ringar på vattnet hos såväl barnens familjer som i deras fortsatta liv. Det tycker vi är värda en stor eloge.

I cykelverkstaden sitter Ola och Thomas Hansson som nu arbetar gemensamt på en cykel.

I cykelverkstaden på K2C sitter Ola och Thomas Hansson som nu arbetar gemensamt på en cykel. En del delar från den här cykeln kommer att användas till andra cyklar.

K2C Kungsbacka ASF

Årets pristagare är ett arbetsintegrerat socialt företag som värnar om såväl miljön som människor. Människorna som jobbar här är lyhörda, hjälpsamma och har en god känsla för återbruk. Här får såväl cyklar som prylar en ny chans. Företaget har även fler strängar på sin lyra såsom exempelvis skrädderi.

Vill du vara med och nominera 2022?

Följ Kungsbacka kommun i våra sociala medier, exempelvis på vår Facebooksida Länk till annan webbplats. för att få en hint om när nomineringsperioden drar igång nästa gång!

Vem eller vilka kan du nominera till hållbarhetspriset?

Nomineringsperioden till hållbarhetspriset pågår några veckor under hösten här på kungsbacka.se. Då kan du nominera inom alla tre hållbarhetskategorierna: ekonomiskt, socialt och ekologiskt.

Den eller de du nominerar ska vara bosatta i Kungsbacka kommun eller har annan särskild anknytning till kommunen. Nominerar du ett företag, förening eller organisation ska de vara etablerade i kommunen.

Du kan nominera någon som:

  • Förbättrar hushållning med naturresurser, material, råvaror och energi.
  • Ökar kunskaperna om hållbarhetsfrågor.
  • Ökar kännedom om samt skydda och vårda värdefulla natur- och kulturmiljöer.
  • Bevarar den biologiska mångfalden.
  • Främjar människors hälsa.

Främjar delaktighet, inkludering och livskvalitet.Bidrar till att utveckla en miljövänlig produktion och teknik.

En eller flera av kategorierna ska vara uppfyllda.

Vem är jury?

När nomineringsperioden är slut kommer kommunstyrelsens arbetsutskott att utse en eller flera vinnare. Priset är totalt på 10 000 kronor. Delas priset på flera delas även prissumman.

Tidigare ett miljöpris

Mellan 1992-2020 delade Kungsbacka kommun ut ett miljöpris till någon eller några som gjort en insats för miljön. Från och med 2021 är priset omgjort för att täcka in fler delar av hållbarhet, och döptes om till Hållbarhetspriset.