Stipendier för privatpersoner

Kungsbacka kommun förvaltar 16 stiftelser. En del av dem kan privatpersoner söka pengar från. Andra har en kommitté som tar in förslag och nomineringar på mottagare som uppfyller de kriterier som anges i stadgarna.

Stiftelserna har sitt eget kapital som förvaltas av kommunen för ett bestämt ändamål. Även om kommunen har hand om och förvaltar pengarna så är det inte kommunen som äger pengarna. Respektive stiftelse har sitt eget organisationsnummer.

Särskilda regler för varje stiftelse

Varje stiftelse har sina särskilda regler som bestämts av den som skänkt pengarna. Stiftelsens ändamål säger vem som kan söka pengar ur stiftelsen och om det finns andra kriterier som krävs. För att ett stipendium ska kunna delas ut krävs att man uppfyller de krav som finns.

Vad innebär behövande?

Med begreppet ”behövande” menas ekonomiskt behövande. För att kunna få bidrag från en sådan stiftelse måste den sökande därför visa att hen behöver ekonomiskt stöd. Om den sökande är sjuk, gammal eller har en funktionsnedsättning, behöver detta i sig inte betyda att hen också är ekonomiskt behövande.

Skrivna ålderdomligt

Ibland kan det tyckas att formuleringen i kraven är skrivna på ett ålderdomligt sätt. Detta har att göra med att många stiftelser är upprättade för många år sen, då språket vara annorlunda. Det är viktigt att vi följer stiftarens vilja och ändamålen får inte ändras.

Här är en sammanställning av alla stiftelser som Kungsbacka kommun förvaltar. Det står vilka som är sökbara för allmänheten.