Hallgrens och Gagnells fond

Fonden syftar till att stötta utbildning. Stödet ska gå till ungdomar från Kungsbacka kommun som går på gymnasiet, universitet, högskola eller motsvarande högre utbildning och som bedöms ha särskilt behov av ekonomiskt stöd.

Fondens syfte

Fondens syfte är att främja utbildning av ungdomar från Kungsbacka kommun, företrädesvis från Kungsbacka församling, som går på gymnasiet, universitet, högskola eller motsvarande högre utbildning och som bedöms ha särskilt behov av ekonomiskt stöd.

Ansök 1 februari eller 15 september

Högst 10 000 kronor per termin delas ut för studerande vid universitet eller högskola och högst 5 000 kronor per termin för studerande vid gymnasium. Du behöver därför i din ansökan motivera med ord och dokument, varför du har ett särskilt behov av ekonomiskt stöd.

Stipendiaterna för hösten 2022 är utsedda och har meddelats.

Ansökan

Ansökningsdatum är 1 februari och 15 september. Stipendiet söker du via e-tjänst.

Fonden är registrerad hos Länsstyrelsen under nummer 849400-4776.