Ledarstipendiet i Kungsbacka är för dig som är ungdomsledare inom det lokala föreningslivet.

Vem kan söka ledarstipendiet?

  • Du som har bidragit till att skapa en meningsfull sysselsättning för ungdomar i Kungsbacka.
  • Du som arbetar med olika ideella uppdrag och är en betydelsefull person i din förening.
  • Du som leder en ungdomsorganisation som är registrerad i Kultur & Fritids föreningsregister.

Hur stor är stipendiesumman?

Stipendiet är till för vidareutbildning och utveckling av den egna föreningens eller organisationens verksamhet. Stipendiesumman är på 10 000 kronor och delas ut av Nämnden för Kultur & Fritid.

Nominera en person

Vi öppnar upp för nomineringar hösten 2022.