Ordningsregler och passersystem

När idrottslokalerna och planerna inte är bokade kan du boka dem för idrott eller kalas. Du finns några saker du måste tänka på när du hyr våra lokaler.

Passersystem

Ordningsregler

Du som hyr lokalen ska följa de anvisningar och regler som finns:

 • Använd endast lokalen till det som står i bokningsbeskedet och under bokad tid.
 • Var inte i lokalen utan ansvarig ledare. Ledaren ska lämna lokalen sist och ska se till att all utrustning finns på rätt plats.
 • Du kan använda omklädningsrum 30 minuter före och 20 minuter efter bokad tid.
 • Rena gymnastikskor för inomhusbruk ska användas och inte skor som färgar av sig på golvet eller skor som används utomhus.
 • Du får inte använda klister eller liknande utan särskilt tillstånd.
 • Du ska se till att det är ordning under hyrestiden.
 • Du ansvarar för att deltagare, gäster och publik följer ordningsreglerna.
 • Du ska informera oss om skador och brister i lokalen.
 • Du får inte röka, använda och förvara alkohol eller använda droger i lokalen.
 • Pälsdjur får inte vara i lokalen.
 • Du ska grovstäda lokalen och slänga papper, burkar och annat skräp.
 • Nötter, jordnötter, mandel eller sesamfrön får inte ätas i lokalen, eftersom det kan vara farligt för nötallergiker.
 • Du får inte fortsätta att hyra om du inte följer ordningsreglerna.
 • Du får ersätta kommunen för eventuella merkostnader, hyresförluster och andra skador som uppstått när ni inte har följt reglerna.

Kommunen kan av olika skäl använda lokalen du har hyrt. Du får information om detta senast tre dagar i förväg. Du behöver inte betala för tiden som kommunen använder lokalen.