Verktygslåda 3: höj utbildningsnivån

Här kan du läsa om vad som krävs för att bli en certifierad förening, vad ni behöver göra året då ni ska starta certifieringen och vad ni behöver göra för att fortsatt vara en certifierad förening.

Här ser du kriterierna som gäller för att nå målet med att certifiera föreningen utifrån att höja utbildningsnivån i föreningen.

Kriterier för startår och fortsättningsår

* Ledarna ska vara formellt utsedda av föreningen och leda barn upp till 12 år.

Hjälp för arbetet med certifieringen

Här finns bland annat en presentation av de utbildningar som är kopplade till certifieringsmålet och exempel på vad andra gjort.