Robotgräsklippare på fotbollsplaner

På många av kommunens fotbollsplaner använder vi robotgräsklippare. Här hittar du manualer för hur du använder dem.

Du som startar gräsklipparen efter en träning eller match ansvarar för att planen är fri från föremål och att målen står i frizonerna.

Så här startar och stoppar du robotgräsklipparen classic

Start och stopp av robotgräsklipparen classic


Stoppa inför match och träning

Starta efter match och träning

När klipparen är ute på planen

 1. Lyft på luckan.
 2. Maskinen startar.
 3. Stäng luckan.
 4. Putta undan klipparen från planen.
 1. Putta ut klipparen på planen minst 5 meter från kanten.
 2. Tryck på ON så att displayen tänds.
 3. Tryck på ON igen så att displayen blinkar.
 4. Stäng luckan.
 5. Maskinen startar.

När klipparen är i laddstationen

 1. Putta klipparen 1 meter från laddstationen.
 2. Lyft på luckan.
 3. Supply Outage står på displayen.
 4. Tryck på C.
 5. Stäng luckan.


 1. Se instruktionen ovan.

Så här startar du robotgräsklipparen connect

 1. Tyck den gröna knappen ON och håll in den i 5 sekunder.
 2. Vänta därefter 2 minuter.
 3. Tryck hemsymbol och välj alternativ 1 och välj något av dessa:
 • Klipp nu.
 • Klipp efter laddning.
 • Stanna i stationen efter laddning.
 • Bekräfta ditt val med knappen som har en bock och stäng luckan.