Vid fyra tillfällen varje sommar tar vi prover på badvattnet för att kontrollera bakteriehalten. 16 badplatser i kommunen kontrolleras, varav åtta är EU-badplatser.

Resultatet av våra mätningar, vattenkvalitet och temperatur på badplatserna i kommunen kan du se på Havs och vattenmyndighetens hemsida. Tänk på att vi mäter vattenkvaliteten endast fyra gånger under badsäsongen och att uppgifterna därför inte är helt dagsfärska.

Du hittar resultatet på Badplatsen (Havs och vattenmyndigheten). Länk till annan webbplats.

Den definierade badsäsongen i Sverige styr under vilken period prover måste tas vid EU-badplatser. Det första provet tar vi strax innan badsäsongen och resterande prov fördelat under badsäsongen.

Varje sommar kan du ta del av resultatet från den senaste provtagningen på badvattnet.

Badplatser som kontrolleras

 • Gårda brygga Norra
 • Gårda Brygga Södra
 • Hanhals holme
 • Krokvik
 • Lerkil
 • Rågelund
 • Smarholmen
 • Särö Västerskog
 • Sörvik
 • Tjolöholm
 • Torstensvik
 • Utholmen-Gottskär
 • Vallda Sandö
 • Vallersvik
 • Örsviken

Badvattenproverna graderas i tre kategorier:

 • tjänligt
 • tjänligt med anmärkning
 • otjänligt.

Skyltar finns vid varje badplats

På varje badplats ska det finnas en skylt om badplatsens status. Om ett badvattenprov visar på otjänligt badvatten sätter vi upp en tillfällig skylt där vi avråder från bad.

Klassificering

Varje år gör Havs och Vattenmyndigheten klassificeringar över alla större badplatser som visar vilken kvalitet det är på badvattnet. Betyget baseras på provtagningar från de senaste fyra åren.

Klassificeringarna graderas i fyra kategorier:

 • dålig kvalitet
 • tillfredställande kvalitet
 • bra kvalitet
 • utmärkt kvalitet.

Vad är ett EU-bad?

Som EU-bad räknas alla bad som har mer än 200 badande per dag i snitt. De lyder under EU direktivet med provtagning minst 3-4 gånger under badsäsongen. Kommunen undersöker antalet badande och anmäler alla sina EU-bad till Havs- och Vattenmyndigheten, som sammanställer och presenterar informationen.

Om algblomning och badklåda

Här kan du läsa vad algblomning och badklåda är, och även se vattenkvaliteten vid andra badplatser i Europa: Badplatser och badvatten (Havs och vattenmyndigheten). Länk till annan webbplats.