Kulturhistoria

Guidning i Äskhults by

Kungsbacka har en rik kulturhistoria av byggnader, platser och ögonblick som har format platsen under många år.

Kulturarv

Kulturarvet är allt det som människan skapat och byggt som omger oss; maträtter, klädesplagg, byggnader mm men innefattar också det immateriella arvet såsom berättelser, sånger och traditioner. Det är de avtryck som vi människor har lämnat genom åren och hur vi uppfattar, tolkar och för dem vidare. Kungsbacka är fullt av minnen från förr!

Kulturmiljö

En kulturmiljö är de fysiska spår av det förflutna som finns överallt omkring oss såsom landskap, fornlämningar, byggnader och föremål. En kulturmiljö har spår efter människor från olika tider och miljöer som berättar något om vårt liv och bildar vårt kulturarv och vår historia.

Skillnaden mellan kulturarv och kulturmiljö är att kulturarvet är ett bredare begrepp.

Exempel

I Kulturmiljön Äskhults by kan man uppleva ett kulturarv som består av både byggnader, äldre jordbrukslandskap, bruksmetoder, växtmaterial, hantverk, berättelser och matupplevelser!