Kulturhistoria och kulturarv

Guidning i Äskhults by

Kungsbacka har en rik kulturhistoria av byggnader, platser och ögonblick som har format platsen under många år.

Kulturarv

Kulturarvet är de avtryck som vi människor har lämnat genom åren och hur vi uppfattar, tolkar och för dem vidare. Kungsbacka är fullt av minnen från förr!

Exempel på kulturarv i Kungsbacka kommun:

Kulturmiljö

En kulturmiljö är inte bara en historisk lämning. En kulturmiljö har spår efter människor från olika tider och miljöer som berättar något om vårt liv och bildar vårt kulturarv och vår historia.

Skillnaden mellan kulturarv och kulturmiljö är att ett kulturarv har värderats, definierats och utnämnts till kulturarv.

Exempel på kulturmiljöer i Kungsbacka kommun: