Byggnadsminnen och kulturhistoriska skyltar

Tjolöholms Slott

Våra byggnadsminnen bevarar spår av historien och berättar om hur samhället har förändrats över tid. De ger oss förståelse om hur dagens samhälle och morgondagens samhälle ser ut. Runt om i kommunen finns även kulturhistoriska skyltar som berättar historien om de värdefulla byggnader och platser som finns.

Byggnadsminnen

När en byggnad eller miljö är utpekat som byggnadsminne innebär det det högsta skyddet som en fastighet kan ha. Då krävs tillstånd från Länsstyrelsen om något ska ändras som exempelvis en ombyggnad.

I Kungsbacka finns 10 byggnadsminnen. Årtalet efter är när de förklarades som byggnadsminne.

Kulturhistoriska skyltar

Runt om i kommunen finns även kulturhistoriska skyltar som berättar historien om de värdefulla byggnader och platser som finns.