Kulturhistoria

Tjolöholms Slott

Kungsbacka har en rik kulturhistoria av byggnader, platser och ögonblick som har format platsen under många år.

Byggnadsminnen

Byggnadsminnen är kulturhistorisk värdefulla byggnader, miljöer och anläggningar. Våra byggnadsminnen bevarar spår av historien och berättar om hur samhället har förändrats över tid. De är en del av vårt kulturarv och vår kulturmiljö.

Exempel

I kulturmiljön Äskhults by kan du uppleva ett kulturarv som består av både byggnader, äldre jordbrukslandskap, bruksmetoder, växtmaterial, hantverk, berättelser och matupplevelser.

Kulturhistoriska platser

Runt om i kommunen finns skyltar som berättar historien om värdefulla byggnader och kulturhistoriska platser du kan besöka.