Avgifter för kulturskolans kurser

När du går på kulturskolan betalar du en avgift för varje termin. När du börjar på en kurs kan du prova första lektionen utan att betala avgift.

Terminsavgifter

Avgifter för kulturskolans kurser

Kurs

Terminsavgift

Ämneskurs

950 kronor

Orkester, ensemble eller kör

475 kronor

Fördjupningslinjer i musik och dans

1 900 kronor

Brasslek

475 kronor

Var med i orkester eller kör gratis

Om du går flera kurser samtidigt, betalar du en avgift per kurs. Går du redan en kurs så får du vara med i orkestrar, ensembler och körer utan att betala en extra avgift för det.

Billigare för dig med fler barn i kulturskolan

Om det är tre barn från samma hushåll, betalar du halva priset för det tredje barnet. Från det fjärde barnet är det gratis att gå i kulturskolan. Detta gäller om alla barn är folkbokförda på samma adress och att samma person står som fakturamottagare för samtliga barn.

Då får du fakturan

Vi skickar ut fakturan i oktober för höstterminen och i februari för vårterminen. Om du blir antagen efter 1 november på höstterminen eller efter 1 april på vårterminen betalar du halva kursavgiften.