Att gå i kulturskolan

Personer spelar teater

Kulturskolan är för dig som är 6-20 år och är folkbokförd eller går i grundskola i Kungsbacka kommun.

Vi har olika åldersgränser för våra kurser och du kan söka till en kurs samma år du blir så gammal som kursen kräver. Du kan gå i kulturskolan till och med vårterminen det år du fyller 20 år. För varje kurs du går betalar du en terminsavgift. Vi har också flera utbildningar för dig med någon form av funktionsnedsättning och erbjuder anpassade kurser inom musik, dans och konst.

Varierad undervisning

Vi erbjuder lektioner enskilt eller i grupp. Lektionerna är under eftermiddagar och kvällar centralt i Kungsbacka eller på skolor och mötesplatser runt om i kommunen. I undervisningen ingår även att du som elev får delta i utställningar, konserter, föreställningar och olika projekt. Målet är att du ska få ut så mycket som möjligt av din tid hos oss och att utvecklas inom musik, dans, konst, teater och film tillsammans med våra lärare och andra elever.