Personer som tränar rörelser.

Med utgångspunkt i skapande dans tränar vi motorik, musikalitet, koordination, balans och att arbeta i grupp. Vi vill att du får uppleva lusten och glädjen i att dansa, och att du får träna på ditt eget rörelseuttryck.

Kurs för dig som är 7-20 år

Vi dansar till olika sorters musik för att ge dig möjligheten att variera dina rörelser och upptäcka nya sätt att använda din kropp på.

Vi tränar i en liten grupp och anpassar oss så långt som möjligt efter dina förutsättningar. Lektionen hålls av en danspedagog och en dansassistent.

När du har fått en plats och tackat ja, ska du lämna information om dina förutsättningar och behov till dansläraren.