Fördjupningslinje musik

Notställ med noter.

Detta är en fördjupningskurs för dig som går hos oss och vill satsa extra på att utvecklas inom musiken.

Prata med din lärare om du vill utvecklas mer inom sång eller på ditt instrument. Om du är villig att lägga ner tid på ditt musicerande och öva regelbundet hemma mellan lektionerna, kan din lärare ge dig extra lektionstid.

Du får också chans att delta i kurser med musikteori och gehör utan att betala en extra terminsavgift.