Stråkinstrument och suzukimetoden

En elev spelar fiol

Vackert, eldigt och ilsket – du kan uttrycka många känslor med ett stråkinstrument. Här kan du lära dig spela just din favoritmusik – oavsett om det är klassiskt, folkmusik, pop eller någon annan genre.

Kurs för dig som är 6-20 år

Våra stråkinstrument fiol, altfiol, cello och kontrabas har olika karaktärer och finns i alla sammanhang. Stilarna och uttrycken kan variera mycket. Du kan börja spela kontrabas när du är 7 år.

För dig som spelar stråkinstrument har vi flera aktiviteter under året, utöver undervisningen. Du får till exempel delta i en stråkmatiné där över 100 musikanter i alla åldrar spelar tillsammans.

Spela fiol och cello enligt Suzuki-metoden

Den japanske violinisten Shinichi Suzukis pedagogiska utgångspunkt är att varje människa är född med en oändlig uppsättning förutsättningar och begåvningar. Metodens grund är att barnet lär sig spela på samma sätt som det lär sig tala, det vill säga genom att lyssna och härma. Vi erbjuder undervisning för dig som är 5-6 år och lektionerna sker tillsammans med förälder, i grupp och enskilt.

För att du ska kunna delta i suzukiundervisning, krävs det att du är medlem i en lokal suzukiförening.