Mötesplats Bostället, Frillesås

Bostället har stängt under hösten 2023 och kommer göras om till ett allaktivitetshus för alla från 0-100 år.

Adress

Frillesåsvägen 14, Frillesås