Bollens förskola. Byggnaden är vit med röda knutar och har en blå skylt med texten Bollens förskola.

Bollens förskola ligger centralt i Åsa med närhet till grönområden, hav och kultur.

På Bollens förskola har vi förmånen att ta emot cirka 40 barn som delas in i mindre lärgrupper utifrån barnens mognad och behov.

Hos oss ska alla barn få en bra start i det livslånga lärandet. Vi vill att både barn, vårdnadshavare och personal ska trivas och känna trygghet. Vi inspirerar barnen till att upptäcka, uppleva och utforska i en stimulerande miljö. För oss är det viktigt att sätta barnen i främsta rummet och samarbeta för att skapa en miljö som är stimulerande, lustfylld och inspirerande, samtidigt som det finns utrymme för lugn och ro.

Våra lärmiljö är engagerande, utmanande, rolig och lärorik. Lärmiljön ska förändras utifrån barnens intresse och tankar. Vi utforskar och använder oss också av miljöer i vårt närområde; naturområden, lekplatser och bibliotek som finns tillgängliga på gångavstånd.

För oss är relationen i centrum och vi har ett utforskande och nyfiket förhållningssätt i våra möten, både mellan barnen och mellan barn och vuxna. Vi tror på att grunden till lärande är meningsfullhet och att vi lär oss tillsammans.

Så går det till när ditt barn börjar här

Vår inskolning pågår i två veckor där ditt barn och du som vårdnadshavare på ett lugnt och tryggt sätt får bekanta er med vår verksamhet..

Vi har en föräldraaktiv inskolning som innebär att du som vårdnadshavare är delaktig under inskolningsperioden. De första dagarna tillbringar du med ditt barn för att lära känna miljön och pedagogerna. Tiden utökas efter ditt barns behov och så småningom kan du successivt börja lämna ditt barn hos oss.

En dag på förskolan

Bollens öppettider är mellan klockan 6 och 18.

Vi börjar dagen med att servera frukost på barngruppernas hemvister. När barnen ätit frukost så startar vi upp undervisning i mindre lärgrupper till det är dags för lunch. Efter en pedagogisk lunch så får barnen möjlighet att vila utifrån sina behov. De yngre barnen sover och de äldre barnen har vila med lugna aktiviteter, exempelvis läsvila.

Innan mellanmålet fortsätter oftast förmiddagens aktiviteter eller så möts barnen ute för lek tillsammans. Dagen avslutar vi tillsammans på respektive avdelning med fruktstund. För oss är det viktigt att barnen får vara ute mycket, därför är vi ute minst en gång per dag under vintern och flera gånger per dag under övriga årstider.

Våra planeringsdagar

Fyra dagar per år har vi planerings- och kompetensutveckling för oss som arbetar här på förskolan. Då kan vi inte ha förskolan öppen som vanligt. Säg till oss om du behöver du omsorg dessa dagar så ordnar vi detta. Det kan till exempel bli genom att barnet få vara i en annan lokal.

Planerings- stängningsdagar läsåret 22/23

  • 23 januari
  • 30 maj

Planerings- stängningsdagar läsåret 23/24

  • 14 augusti
  • 21 november

Öppettider i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem

Så arbetar vi med barngrupper

Alla kommunens förskolor organiserar barngrupper med utgångspunkt från Skolverkets riktmärken för gruppstorlekar. Här kan du läsa om vad det innebär.

Barngrupper i Kungsbackas förskolor

Besöksadress

Bollvägen 132, Åsa