Britta-Lenas förskola. En vit byggnad med en koja framför. I det högra hörnet finns en grönt staket med leksaker framför.

Britta-Lenas förskola ligger i Kungsbacka stad, här finns stora möjligheter att utforska naturen och skogen som finns tillgänglig på gården.

På förskolan finns det plats för 40 barn och vi arbetar med barnen i tre grupper; Röd, Grön och Blå. Här arbetar förskoleassistenter, barnskötare och förskollärare. Förskolan har ett storarbetslag, som innebär att pedagogerna arbetar tillsammans med alla barns utbildning. Vi har även specialpedagog, IT-pedagog, pedagogista, kök, städ och vaktmästeri kopplat till förskolan.

Vi arbetar tillsammans med övriga skolformer inom Kungsbacka kommun för att ge framtidens barn förutsättningar att lämna oss med stora valmöjligheter, stark självkänsla och god hälsa. På Britta-Lenas förskola utvecklar vi barns förmåga att samarbeta, lära sig och skapa mening. Vi vill att alla barn ska få uppleva känslan av att lyckas. För oss är det också viktigt att varje barn får utveckla sin empatiska förmåga och att det finns en ömsesidig respekt både mellan barnen och de vuxna.

Vi arbetar i projekt där de estetiska uttrycksformerna används som en metod. Varje läsår fördjupar vi oss extra i ett läroplansmål samt en utav de sju diskrimineringsgrunderna.

Vi har en fungerande struktur kring planering, rutiner och ett medvetet arbetssätt under hela eller större delar av dagen. Det ökar möjligheterna till den spontana undervisningen och lärandet.

Vi har ett Instagramkonto som ger inblick i vardagen på förskolan:

Britta-Lenas Instagram Länk till annan webbplats.

Myshörna utanför entrén till förskolan.

Så går det till när ditt barn börjar här

På Britta-Lenas förskola räknar vi med två veckors introduktion. När du fått plats hos oss kontaktar vi dig för mer information. Du kan alltid ta kontakt med oss om du har frågor, funderingar eller vill komma på besök. När du valt vår förskola ger vi dig förslag på tider under de första två veckorna av er introduktion. Dessa tider har vi tagit fram i samråd med vår barnpsykolog men vi försöker anpassa oss efter era önskemål och varje barns behov.

Under introduktionen i förskolan är vårt syfte att ditt barn ska utveckla nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära. Att barnet ska bli alltmer självständig, utan sin familj men tillsammans med nya barn och vuxna. Vi vill skapa ett nära samarbete med er vårdnadshavare och kommer under introduktionen ta reda på svar på frågor som:

 • Hur gör sig ditt barn förstått hemma?
 • Finns det några viktiga ord?
 • Vilka språk pratar ni i hemmet?
 • Vilka intressen har ditt barn?
 • Vad är viktigt för barnet?
 • Vad är viktigt för er vårdnadshavare?

En dag på förskolan

Förskolan är öppen mellan klockan 6.30 och 17, men ifall det finns behov så kan du som vårdnadshavare i samråd med våra pedagoger ändra tiderna.

 • Klockan 8 äter vi frukost.
 • Klockan 9 har vi morgonmöte där vi tillsammans pratar om dagens struktur. Syftet är skapa möjligheter att påverka och få inflytande i utbildningen. Det skapar också gemenskap i barngrupperna.
 • Klockan 9.15 har vi aktiviteter antingen inne eller ute som är kopplat till olika estetiska uttrycksformer. Under denna tid delar vi in barnen i två grupper för att ge alla barn möjlighet att synas och höras.
 • Klockan 10 har vi fruktstund.
 • Klockan 10.30 har vi olika former av rytmik och tid för reflektion.
 • Klockan 11 äter vi lunch.
 • Runt klockan 11.30 har vi vila och i takt med att barnen vaknar erbjuder vi dem lugnare lekar och bokläsning.
  Mellan klockan 12 och 14 har vi aktiviteter för de barn som inte har sovvila
 • Klockan 14 äter vi mellanmål.
 • Klockan 14.30 går vi ut om vädret tillåter går vi ut efter mellanmålet.
 • Klockan 16 slår vi ihop alla barngrupper och avslutar dagen tillsammans.

Våra planeringsdagar

Fyra dagar per år har vi planerings- och kompetensutveckling för oss som arbetar här på förskolan. Då kan vi inte ha förskolan öppen som vanligt. Säg till oss om du behöver du omsorg dessa dagar så ordnar vi detta. Det kan till exempel bli genom att barnet få vara i en annan lokal.

Öppettider i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem

Så arbetar vi med barngrupper

Alla kommunens förskolor organiserar barngrupper med utgångspunkt från Skolverkets riktmärken för gruppstorlekar. Här kan du läsa om vad det innebär.

Barngrupper i Kungsbackas förskolor

Besöksadress

Kamomillvägen 8, Kungsbacka