Lindströms förskola. Byggnaden är mörkröd och gå gården finns en färgglad rutschkana och en sandlåda med leksaker.

Lindströms förskola ligger fint belägen i Älvsåker cirka 7 kilometer från Kungsbacka centrum, granne med Älvsåkersskolan.

Lindströms förskola är en förskola som består av ett hus där det totalt finns plats för cirka 40 barn. Huset har tre grupper, Bamse, Lilleskutt och Skalman, där vi välkomnar barn i åldrarna ett till sex år.

Vi arbetar ständigt med vår lärmiljö och barnen är med och utvecklar den tillsammans med pedagogerna. I förskolans undervisning är även utemiljön med naturen och skogen intill oss en naturlig del.

Under huvuddelen av dagarna pågår undervisning utifrån barnets intresse och behov samt utifrån våra målstyrda fokusområden. Våra målområden just nu att utveckla vår utemiljö.

Så går det till när ditt barn börjar här

Alla barn har individuella behov vilket innebär att alla inskolningar ser olika ut. När du fått en plats på vår förskola har vi kontakt och lägger tillsammans upp en plan just för ditt barn.

En dag på förskolan

Tisdag till torsdag har vi den största delen av undervisningen, då arbetar grupperna med sina projekt med utgångspunkt från de målområden som vi för närvarande har fokus på.

Våra planeringsdagar

Fyra dagar per år har vi planerings- och kompetensutveckling för oss som arbetar här på förskolan. Då kan vi inte ha förskolan öppen som vanligt. Säg till oss om du behöver du omsorg dessa dagar så ordnar vi detta. Det kan till exempel bli genom att barnet få vara i en annan lokal.

Under våren 2024 har vi planeringsdagar:

  • 20-21 maj

Öppettider i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem

Så arbetar vi med barngrupper

Alla kommunens förskolor organiserar barngrupper med utgångspunkt från Skolverkets riktmärken för gruppstorlekar. Här kan du läsa om vad det innebär.

Barngrupper i Kungsbackas förskolor

Besöksadress

Gamla Älvsåkersvägen 2, Kungsbacka