Lyngfjälls förskola. Byggnaden är i mörkt trä med röda spröjsade fönster. På gården finns bänkar, en sandlåda och gungor.

Lyngfjälls förskola ligger i Vallda omgiven av natur och med skog runt husknuten.

Lyngfjälls förskola består av fyra barngrupper; Blåsippan, Vitsippan, Krokus och Tussilago.

På vår förskola jobbar vi aktivt med hållbar utveckling. Vi har exempelvis ett naturrum där barnen har möjlighet att konkret undersöka och uppleva naturen alla under. Vi är även en certifierad Grön Flagg förskola.

Varje läsår har vi ett prioriterat område från läroplanen där vi synliggörs barns lärande och utveckling. Under läsåret 2021-2022 uppmärksammar vi området matematik.

Vi arbetar även på olika sätt med utgångspunkt från de fokusområden som Förskola & Grundskola har valt ut för att långsiktigt arbeta barn och elever måluppfyllelse, dessa är: matematiskt lärande, undervisningens kvalitet och jämställd utbildning.

Så går det till när ditt barn börjar här

Vi arbetar med en föräldraaktiv inskolning där du som vårdnadshavare bjuds in till verksamheten för att del av barnets första tid på förskolan. Vi har både ett inskolningssamtal och ett uppföljningssamtal i anslutning till inskolningsperioden.

En dag på förskolan

På Lyngfjälls förskolan äter vi frukost klockan 8, lunch klockan 11 och mellanmål klockan 14.30. Utöver det erbjuder vi även frukt till barnen under dagen. Vi planerar våra dagar för att ha en balans mellan planerade aktiviteter, fri lek och vila både inomhus och ute i våra härliga utomhusmiljöer.

Våra planeringsdagar

Fyra dagar per år har vi planerings- och kompetensutveckling för oss som arbetar här på förskolan. Då kan vi inte ha förskolan öppen som vanligt. Säg till oss om du behöver du omsorg dessa dagar så ordnar vi detta. Det kan till exempel bli genom att barnet få vara i en annan lokal.

Öppettider i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem

Så arbetar vi med barngrupper

Alla kommunens förskolor organiserar barngrupper med utgångspunkt från Skolverkets riktmärken för gruppstorlekar. Här kan du läsa om vad det innebär.

Barngrupper i Kungsbackas förskolor

Besöksadress

Furulidsvägen 27, Vallda