Barn med allergi är välkomna till förskolan Forsgläntan i centrala Kungsbacka. Här finns lokaler som är fria från ämnen som kan framkalla överkänslighet.

Barn, personal och alla som kommer till dessa delar av Forsgläntan får inte ha husdjur samt ska vara rök- och parfymfria. Maten som serveras här innehåller inte mjölk, fisk och ägg.