Så kontaktar du Förskola & Grundskola vecka 28-31

Under veckorna 28-31, 10 juli till 5 augusti 2023, finns en gemensam särskild skolledning för Förskola & Grundskolas verksamhet och gemensam kontaktväg. Det innebär att vi har tillförordnade rektorer för alla våra enheter; förskolor, fritidshem och skolor.

Om du behöver komma i kontakt med ansvarig för förskolan eller skolan ska du mejla till forskola.grundskola@kungsbacka.se eller ringa 0300-83 40 00.

Sommar-öppna förskolor och fritidshem

Under perioden 10 juli till 5 augusti 2023, anpassar vi verksamheten i förskolor och fritidshem till efterfrågan. Under våren får vårdnadshavare med plats hos oss anmäla det behov av omsorg de har under sommaren och vi planerar för vilka enheter som ska ha öppet och ta emot barnen.

Sommaren 2023 har vi sommar-öppet på följande enheter:

  • Solkullens fritidshem Frillesåsskolan, Lärkbackens förskola i Frillesås
  • Kollaskolans fritidshem Toppen
  • Kolla Parkstads förskola Onyxen och Ametisten
  • Björkrisskolans fritidshem och Björkris förskola

Öppna förskolan i Hålabäck är öppen hela sommaren förutom vecka 28-29, 10-21 juli.

Öppna förskolan