Så kontaktar du Förskola & Grundskola vecka 28-31

Under veckorna 28-31, 11 juli till 7 augusti, finns en gemensam särskild skolledning för Förskola & Grundskolas verksamhet och gemensam kontaktväg. Det innebär att vi har tillförordnade rektorer för alla våra enheter; förskolor, fritidshem och skolor.

Om du behöver komma i kontakt med ansvarig för förskolan eller skolan ska du mejla till forskola.grundskola@kungsbacka.se eller ringa 0300-83 40 00.

Sommar-öppna förskolor och fritidshem

Under perioden 11 juli till 7 augusti, anpassar vi verksamheten i förskolor och fritidshem till efterfrågan. Under våren får vårdnadshavare med plats hos oss anmäla det behov av omsorg de har under sommaren och vi planerar för vilka enheter som ska ha öppet och ta emot barnen. Sommaren 2022 har vi sommar-öppet på följande enheter:

  • Förskolan Stora Loket i Åsa har förskola och fritidshem
  • Måå förskola i Fjärås har förskola och fritidshem
  • Björkris förskola i Kungsbacka har förskola och fritidshem
  • Kollaskolans fritidshem
  • Kolla Parkstads förskola