Åsa Gårds skolbyggnad. Byggnaden är i tegel med blåa spröjsade fönster. Fyra elever springer in mot byggnaden.

Åsa Gårdsskola ligger centralt placerad i samhället Åsa, som ligger i södra delen av Kungsbacka kommun.

Fakta om skolan

Åsa Gårdskola har cirka 370 elever från förskoleklass till årskurs 9.

På Åsa Gårdskola har vi nära till naturen, bara en kort promenad bort så kommer vi till både havet och skogen.

Skolans arbete leds av tre rektorer som arbetar tillsammans för att utveckla skolan på bästa sätt. Vi arbetar i årskursvisa arbetslag med täta samarbeten, både elever och pedagoger. Vi har även ett tätt samarbete med förskolorna Lilla Loket och Stora Loket.

Vår fritidsverksamhet

Här på Åsa Gårdsskola finns det fyra fritidshem förelever från förskoleklass till årskurs 3:

  • Polstjärnan
  • Vintergatan
  • Månen
  • Solen

Elever i årskurs 4 till 6 är välkomna till fritidshemmet Klubben.

Börja skolan hos oss

Varje år har vi öppet hus för de vårdnadshavare som sökt plats för sitt barn hos oss. Vid öppet hus får du som är vårdnadshavare praktisk information och möjlighet att träffa några av pedagogerna.

Du som flyttar in och är intresserad av att börja hos oss är alltid välkommen att kontakta oss för att få information.

Åsa Gårdskolans bibliotek

Läsförståelse och skrivförmåga är avgörande för elevers utveckling och lärande. Därför satsar vi på Åsa Gårdsskola på vårt skolbibliotek! Där finns böcker med text i olika svårighetsgrad, från första lästräningen till tonårsböcker.

Biblioteket ligger i skolans huvudbyggnad och i biblioteket arbetar Lena Olausson. Alla böcker finns registrerade i en databas där eleverna själva kan låna böcker under hela dagen.

Ta del av elev- och enkät resultat

Via Skolverkets hemsida hittar du statistik när det gäller elevers betygsresultat och andra uppgifter om skolan. I Skolinspektionens Skolenkät samlas synpunkter från elever, föräldrar och pedagogisk personal. Elever i grundskolans årskurs 5, årskurs 8 och år 2 på gymnasiet samt vårdnadshavare till barn i förskoleklass, grundskolan och grundsärskolan svarar på enkäten.

Sök statistik om en skola (Skolverket). Länk till annan webbplats.

Sök statistik från Skolenkäten (Skolinspektionen). Länk till annan webbplats.

Jämför Åsa Gårdsskola med andra skolor (Skolverket) Länk till annan webbplats.

Ny organisering av Åsa Gårdsskola från hösten 2021

I Åsa behöver det bli fler skolplatser för att kunna ta emot alla områdets barn och elever. Under de närmaste åren möter vi behoven av skolplatser i Åsa genom ett ökat samarbete mellan våra två närliggande skolor, Åsaskolan och Åsa Gård.

Åsa Gårdskolan kommer med anledning av detta övergå till att bli en skola med elever från förskoleklass till årskurs 6.

Det är politikerna i nämnden för Förskola & Grundskola som beslutar om hur skolor ska organiseras, det vill säga vilka årskurser som ska tillhöra en skola. Ett beslut i nämnden i januari 2022 innebär att:

  • Elever som ska börja årskurs 7 hösten 2022 börjar på Åsaskolan istället för att fortsätta på Åsa Gård.
  • Läsåret 2022-2023 är Åsa Gårdsskola en skola för elever i förskoleklass till årskurs 6 samt årskurs 8-9.
  • Från läsåret 2023-2024 är Åsa Gårdsskola en skola elever i förskoleklass till årskurs 6.

Skolorna ligger med fem minuters promenadavstånd från varandra.

Inför flytten av Åsa Gårdskolans högstadium gör vi åtgärder i Åsaskolans lokaler. Matsalen ska bli större och vi bygger också om vissa andra lokaler för att skapa lärmiljöer som räcker till när antalet elever ökar.

Den beslutade förändringen av skolorganisationen på Åsa Gårdsskolan har inneburit att samarbetet mellan de två skolorna har ökat. Exempel på det är gemensamma träffar mellan lärarna, bland annat arbetar de tillsammans för att förbereda sig för ny läroplan och kursplaner som börjar gälla från hösten 2022.

Kungsbacka kommun behöver även bygga fler utbildningslokaler i Åsa. En ny förskola är planerad i området Stockalid och en helt ny skola ingår också i planeringen, den beräknas vara klar för uppstart hösten 2026. Det är ännu inte klart vilka årskurser som skolan ska ta emot, det kommer så småningom bestämmas av politikerna i nämnden för Förskola & Grundskola. Att säkerställa bästa möjliga användning av alla utbildningslokaler i Åsa blir en utgångspunkt för beslutet.

Vill du veta mer om vad som händer i skolorna i Åsa kan du kontakta någon av oss i skolledningen.

Besöksadress

Varbergsvägen 1711, Åsa