Åsa Gårds skolbyggnad. Byggnaden är i tegel med blåa spröjsade fönster. Fyra elever springer in mot byggnaden.

Åsa Gårdsskola ligger centralt placerad i samhället Åsa, som ligger i södra delen av Kungsbacka kommun.

Fakta om skolan

Åsa Gårdskola är en skola för elever från förskoleklass till årskurs 6. Läsåret 2023-2024 finns cirka 230 elever på skolan.

På Åsa Gårdskola har vi nära till naturen, bara en kort promenad bort så kommer vi till både havet och skogen.

Vi arbetar i årskursvisa arbetslag med täta samarbeten, både elever och pedagoger. Vi har även ett tätt samarbete med förskolorna Lilla Loket och Stora Loket.

Vår fritidsverksamhet

Här på Åsa Gårdsskola finns det fyra fritidshem förelever från förskoleklass till årskurs 3:

  • Polstjärnan
  • Vintergatan
  • Månen
  • Solen

Elever i årskurs 4 till 6 är välkomna till fritidshemmet Klubben.

Börja skolan hos oss

Varje år har vi öppet hus för de vårdnadshavare som sökt plats för sitt barn hos oss. Vid öppet hus får du som är vårdnadshavare praktisk information och möjlighet att träffa några av pedagogerna.

Du som flyttar in och är intresserad av att börja hos oss är alltid välkommen att kontakta oss för att få information.

Åsa Gårdskolans bibliotek

Läsförståelse och skrivförmåga är avgörande för elevers utveckling och lärande. Därför satsar vi på Åsa Gårdsskola på vårt skolbibliotek! Där finns böcker med text i olika svårighetsgrad, från första lästräningen till tonårsböcker.

Biblioteket ligger i skolans huvudbyggnad och i biblioteket arbetar Lena Olausson. Alla böcker finns registrerade i en databas där eleverna själva kan låna böcker under hela dagen.

Ta del av elev- och enkät resultat

Via Skolverkets hemsida hittar du statistik när det gäller elevers betygsresultat och andra uppgifter om skolan. I Skolinspektionens Skolenkät samlas synpunkter från elever, föräldrar och pedagogisk personal. Elever i grundskolans årskurs 5, årskurs 8 och år 2 på gymnasiet samt vårdnadshavare till barn i förskoleklass, grundskolan och grundsärskolan svarar på enkäten.

Sök statistik om en skola (Skolverket). Länk till annan webbplats.

Sök statistik från Skolenkäten (Skolinspektionen). Länk till annan webbplats.

Jämför Åsa Gårdsskola med andra skolor (Skolverket) Länk till annan webbplats.

Besöksadress

Varbergsvägen 1711, Åsa