Gällingeskolans gula byggnad. Flera elever är på väg in i byggnaden.

Gällingeskolan är en liten skola med stora möjligheter. Vi har trygga traditioner och nytänkande undervisning tillsammans med våra fantastiska elever i en vacker, historisk och inspirerande miljö med naturen runt knuten.

Fakta om skolan

På skolan går cirka 145 elever från förskoleklass till årskurs 5.

Gällingeskolan byggdes 1981 och var från början en skola för elever i årskurs 1 till 3. Skolan byggdes ut 1997 och vi fick bland annat en slöjdsal, en skolmatsal och en fritidslokal.

Eftersom skolan ligger nära Bysjön är den ett naturligt inslag i vår vardag och har i alla år varit ett utflyktsmål för våra elever. Vi har bland annat studerat, lekt, grillat korv och gjort lägerplats med eldstad vid sjön.

På Gällingeskolan har eleverna en inbjudande skolgård nära naturen med många möjligheter för olika aktiviteter. Eleverna kan använda både gräs, grus och asfalt att vara på för till exempel bollspel. På skolgården finns också klätterställning, linbana, gungor och rutschkanor.

Vi arbetar för att alla elever ska känna trygghet och arbetsglädje och vår verksamhet utgår från varje barns behov. Vi arbetar aktivt mot all form av kränkande behandling.

Vårt elevhälsoteam består av kurator, psykolog, specialpedagog och skolsköterska med specialkompetenser. De arbetar dels med förbyggande arbete men kan kopplas in och stötta både elever och lärare i specifika ärenden.

För oss är det viktigt med delaktighet. Att våra elever känner sig delaktiga men även du som vårdnadshavare. Därför har vi Brukarråd två gånger varje termin där alla vårdnadshavare är välkomna. Vi bjuder även in er till vissa firanden och till fixardagar där vi tillsammans gör vår skolgård fin.

Årets händelser

Gällingeskolan med våra fritidshem har en rad traditioner och firar några högtidsdagar gemensamt. Dessa dagar försöker vi göra till något extra:

  • Luciatåg arrangeras av årskurs 2 och 5 med ett uppträdande för familjerna och ett uppträdande för övriga årskurser på skolan.
  • Alla hjärtans-dag firande med pyssel och fika (anordnas på fritids på februarilovet).
  • På påsklovet pysslar vi hattar och har en hattparad.
  • Utspark: Vi ordnar lilla Liseberg med olika aktiviteter för elever från årskurs 5 som ska sluta på skolan.
  • Skolavslutning sker torsdagskvällen den 15 juni. Vi har valt kvällen för att göra det möjligt för fler vårdnadshavare att delta utan att tvingas ta ut ledighet från arbetet.
  • Vi uppmärksammar också Rocka sockorna, Halloween, Fritidshemmens dag samt midsommar.

Vår fritidsverksamhet Draken

Vi har två fritidshem och i dessa är elever från alla klasser inskrivna. De är i dagsläget uppdelade i Förskoleklass–årskurs 1 och årskurs 2–5.

Börja skolan hos oss

Varje år har vi öppet hus för de vårdnadshavare som sökt plats för sitt barn hos oss. Vid öppet hus får du som är vårdnadshavare praktisk information och möjlighet att träffa några av pedagogerna.

Du som flyttar in och är intresserad av att börja hos oss är alltid välkommen att kontakta oss för att få information.

Gällingeskolans bibliotek

Till biblioteket kan alla elever gå för att låna böcker eller söka fakta. I biblioteket har vi böcker med text i olika svårighetsgrad och olika typer som deckare, klassiker, sagor, mysterier och även rena faktaböcker.

Ta del av elev- och enkät resultat

Via Skolverkets hemsida hittar du statistik när det gäller elevers betygsresultat och andra uppgifter om skolan. I Skolinspektionens Skolenkät samlas synpunkter från elever, föräldrar och pedagogisk personal. Elever i grundskolans årskurs 5, årskurs 8 och år 2 på gymnasiet samt vårdnadshavare till barn i förskoleklass, grundskolan och grundsärskolan svarar på enkäten.

Sök statistik om en skola (Skolverket). Länk till annan webbplats.

Sök statistik från Skolenkäten (Skolinspektionen). Länk till annan webbplats.

Jämför Gällingeskolan med andra skolor (Skolverket). Länk till annan webbplats.

Besöksadress

Förlandavägen 5, Fjärås