Bild på en gymnasieskola

Här hittar du kontaktuppgifter till skolledning, administration, elevhälsa och studie- och yrkesvägledning. Som elev kontaktar du din lärare enklast via Vklass.

Skolledning

Rektor skolenhet 1

Gymnasiesärskolan, Vård- och omsorgsprogrammet
Dan Sadé
0300-83 44 25
dan.sade@kungsbacka.se

Rektor skolenhet 2

Samhällsvetenskapsprogrammet
Katinka Wertsén
0300-83 42 77
katinka.wertsen@kungsbacka.se

Rektor skolenhet 3

Teknikprogrammet
Sofia Rådström
0300-83 35 22
sofia.radstrom@kungsbacka.se

Rektor skolenhet 4

Barn- och fritidsprogrammet, Estetiska programmet, International Baccalaureate
Azade Hatami
0300-83 33 20
azade.hatami@kungsbacka.se

Rektor skolenhet 5

Bygg- och anläggningsprogrammet
Lisa Jönsson
0300-83 34 31
lisa.jonsson@kungsbacka.se

Rektor skolenhet 6

Naturvetenskapsprogrammet
Anna Wallergård
0300-83 32 11
anna.wallergard@kungsbacka.se

Rektor skolenhet 7

Introduktionsprogrammen
Per Lindberg
0300-83 34 50
per.lindberg@kungsbacka.se

Administration

Administratör

Ing-Britt Nilsson
0300-83 33 07
ing-britt.nilsson@kungsbacka.se

Administratör

Linda Langré
0300-83 32 05
linda.langre@kungsbacka.se

Administratör

Emma Landén
0300-83 33 05
emma.landen@kungsbacka.se

Enhetschef skolservice

Johanna Friberg
0300-83 33 04
johanna.friberg@kungsbacka.se

Planerare

Anneli Holm
0300-83 33 19
anneli.holm@kungsbacka.se

Elevhälsa

Skolsköterska

Bettina Andersson
Samhällsvetenskapsprogrammet, Beda Hallbergs gymnasium
bettina.andersson@kungsbacka.se
0300-83 34 79
0728-89 96 33

Skolsköterska

Maryam Shafie
Naturvetenskapsprogrammet, Barn- och fritidsprogrammet, Estetiska programmet, International Baccalaureate, Introduktionsprogrammen
0300-83 56 56
0734-69 60 96
maryam.shafie@kungsbacka.se

Skolsköterska

Angela Brun
Teknikprogrammet, Vård- och omsorgsprogrammet, Gymnasiesärskolan, Bygg- och anläggningsprogrammet
0300-83 33 32
0734-69 63 26
angela.brun@kungsbacka.se

Kurator

Gun Johansson
Samhällsvetenskapsprogrammet, Beda Hallbergs gymnasium
0300-83 33 91
0702-72 33 91
gun.johansson@kungsbacka.se

Kurator

Karin Aspelin
Barn- och fritidsprogrammet, Estetiska programmet, Gymnasiesärskolan, International Baccalaureate, Naturvetenskapsprogrammet, Vård- och omsorgsprogrammet
0300-83 57 03
0734-69 60 00
karin.aspelin@kungsbacka.se

Kurator

Margareta Bengtsson
Bygg- och anläggningsprogrammet, Introduktionsprogrammen, Teknikprogrammet
0300-83 32 93
0700-83 33 69
margareta.bengtsson@kungsbacka.se

Psykolog

Jakob Andersson
0300-83 33 95
0722-04 83 00
jakob.andersson4@kungsbacka.se

Samordnare / socialpedagog

EvaLotte Berndtsdotter
0300-83 30 10
evalotte.berndtsdotter@kungsbacka.se

Specialpedagoger

Specialpedagog

Katarina Ekhage
Barn- och fritidsprogrammet, Estetiska programmet, International Baccalaureate
0300-83 55 95
katarina.ekhage@kungsbacka.se

Specialpedagog

Anna-Karin Aspemyr
Vård- och omsorgsprogrammet, Beda Hallbergs gymnasium
anna-karin.aspemyr@kungsbacka.se
0300-83 46 53

Specialpedagog

Annika Norlin
Naturvetenskapsprogrammet, Bygg- och anläggningsprogrammet
0300-83 37 57
annika.norlin@kungsbacka.se

Specialpedagog

Christina Palmquist
Gymnasiesärskolan
0738-62 58 48
christina.palmquist@kungsbacka.se

Specialpedagog

Kristina Sjöstrand
Teknikprogrammet
0300-83 32 86
kristina.mellander-sjostrand@kungsbacka.se

Specialpedagog

Ola Leijon
Samhällsvetenskapsprogrammet
0300-83 56 57
ola.leijon@kungsbacka.se

Specialpedagog

Christina Pettersson
Introduktionsprogrammen
0300-83 35 90
christina.pettersson@kungsbacka.se

Studie- och yrkesvägledning

Studie- och yrkesvägledare

Anita Ekström
0300-83 87 95
0727-34 40 41
anita.ekstrom@kungsbacka.se
Program: Barn- och fritidsprogrammet, Estetiska programmet, International Baccalaureate, Beda Hallbergs gymnasium

Studie- och yrkesvägledare

Sanna Andersson
0300- 83 44 58
sanna.andersson4@kungsbacka.se
Program: Bygg- och anläggningsprogrammet, Teknikprogrammet, Introduktionsprogrammen

Studie- och yrkesvägledare

Therese Hertz
0300-83 88 31
0700-83 39 95
therese.hertz@kungsbacka.se
Program: Naturvetenskapsprogrammet, Samhällsvetenskapsprogrammet, Vård- och omsorgsprogrammet, Gymnasiesärskolan

Övrig personal

Bibliotekarie

Josefine Möller
0300-83 33 56
josefine.moller@kungsbacka.se

Bibliotekarie

Meta Bergman
0300-83 33 55
meta.bergman@kungsbacka.se

Fastighetstekniker

Fredrik Örn
0300-83 33 82
fredrik.orn@kungsbacka.se

Fastighetstekniker

Mats Persson
0300-83 88 14
mats.persson@kungsbacka.se

IT-tekniker

Bengt-Olof Alsterberg
0300-83 55 00
bengt-olof.alsterberg@kungsbacka.se

IT-tekniker

Henrik Tonström
0300-83 55 00
henrik.tonstrom@kungsbacka.se

Restaurangchef

Lisa Widing
0300-83 51 59
lisa.widing@kungsbacka.se

VFU-samordnare

Lärare

Jacob Grapengiesser
jacob.grapengiesser@kungsbacka.se

Aranäsgymnasiet

Öppettider
Måndag - fredag 7-17

Besöksadress
Gymnasiegatan 44
434 42 Kungsbacka

Postadress
434 81 Kungsbacka

Hitta hit

Aranäsgymnasiet
Gymnasiegatan 44
434 42 Kungsbacka