Barn- och fritidsprogrammet

Barn- och fritidsprogrammet är ett yrkesprogram men du har möjlighet att läsa in allmän högskolebehörighet. På Aranäsgymnasiet erbjuds två inriktningar, pedagogiskt- och socialt arbete samt fritid- och hälsa.

Om programmet

På Barn- och fritidsprogrammet får du grundläggande kunskaper om människor i alla åldrar och lär dig att leda och planera inom olika verksamheter. Du är intresserad av fritid och hur människor fungerar. Du är hälsoinriktad och vill utveckla dig själv. I utbildningen fördjupar du dina kunskaper i pedagogik, sociologi och hälsa och friskvård.

Teori och praktik

Utbildningen innehåller både teori och praktik. Du får använda och utveckla dina teoretiska kunskaper under 15 veckors arbetsplatsförlagt lärande.

Efter gymnasiet

Båda inriktningarna på Barn- och fritidsprogrammet leder till att du kan möta, assistera och stödja barn, ungdomar och vuxna i deras utveckling. Du kan till exempel arbeta som barnskötare, elevassistent, personlig tränare, olika yrken inom friskvård eller personlig assistans.

Inriktningar

På Barn- och fritidsprogrammet kan du välja mellan två inriktningar. Pedagogiskt och socialt arbete eller fritid och hälsa.

Ämne och poäng

Gymnasiegemensamma kurser - 600 p

Tabellen listar alla gymnasiegemensamma kurser

Ämne

Poäng

Engelska 5

100 p

Historia 1a1

50 p

Idrott och hälsa 1

100 p

Matematik 1a

100 p

Naturkunskap 1a1

50 p

Religionskunskap

50 p

Samhällskunskap 1a1

50 p

Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1

100 p

Programgemensamma kurser - 900 p

Tabellen listar alla programgemensamma kurser

Ämne

Poäng

Aktivitetsledarskap

100 p

Hälsopedagogik 1

100 p

Kommunikation 1

100 p

Lärande och utveckling

100 p

Människors miljöer

100 p

Naturkunskap 1a2

50 p

Pedagogiskt ledarskap

100 p

Samhällskunskap 1a2

50 p

Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2

100 p

Svenska 3 eller Svenska som andraspråk 3

100 p

Inriktning fritid och hälsa - 700 p

Tabellen listar kurser på inriktningen fritid och hälsa

Ämne

Poäng

Fritids- och friskvårdsverksamheter

200 p

Fritid och idrottskunskap

100 p

Idrott och hälsa 2100 p

Mental träning

100 p

Träningslära 1

100 p

Träningslära 2

100 p

Inriktning pedagogiskt och socialt arbete - 700 p

Tabellen listar kurser på inriktningen pedagogiskt och socialt arbete

Ämne

Poäng

Barns lärande och växande

100 p

Pedagogiskt arbete

200 p

Pedagogiska teorier och praktiker

100 p

Skapande verksamhet

100 p

Socialt arbete 1

100 p

Specialpedagogik 1

100 p

Individuellt val - 200 p

Tabellen listar antalet poäng för individuellt val

Ämne

Poäng

Individuellt val

200 p

Gymnasiearbete - 100 p

Tabellen listar antalet poäng för gymnasiearbetet

Ämne

Poäng

Gymnasiearbete

100 p