International Baccalaureate

International Baccalaureate är en internationell utbildning på engelska. Efter examen har du möjlighet att söka in på högskolor och universitet både i Sverige och utomlands.

Så här arbetar vi

Det första året är ett förberedande år där du läser svenska nationella kurser men med engelska som undervisningsspråk.

Inför årskurs 2 väljer du sex ämnen. Det finns olika sätt att kombinera de ämnen du väljer. Du behöver välja två språk, matematik, ett samhällsvetenskapligt ämne och ett naturvetenskapligt ämne. Det sjätte ämnet kan du välja inom valfritt område.

Du får också läsa kunskapsteori (Theory of Knowledge), göra en forskningsuppgift (Extended Essay) samt arbeta med egna projekt i CAS (Creativity, Activity, Service).

IB-programmets lärare är även handledare och följer din utveckling under din skoltid. Det är till största delen externa lärare som sätter dina betyg. 

Efter examen

International Baccalaureate är ett högskoleförberedande program och du har möjlighet att efter examen söka till högskolor och universitet både i Sverige och utomlands. Programmet ger dig också fördjupade kunskaper i engelska inom olika områden.

Kurser som du läser ditt under år 1 (Pre-IB1)

Tabellen listar kurser som du läser under ditt första år på IB-programmet

Kurs

Poäng

Biologi 1

100 p

Engelska 5

100 p

Historia 1b

100 p

Matematik 1c

100 p

Moderna språk

100 p

Fysik 1b1

100 p

Idrott och hälsa 1

100 p

Psykologi 1

100 p

Svenska 1

100 p

Du har också möjlighet att lägga till Kemi 1 100 p. Undervisningen i kemi sker på svenska och du läser med elever från andra program.

Ämnen som du kan läsa under år 2 och 3

Du väljer tre st higher level (HL) kurser (120 p /ämne/år) och tre st standard level (SL) kurser (75p/ämne/år) utifrån följande grupper:

  1. Språk A (modersmål): Svenska, engelska eller Self-taught
  2. Språk B (andraspråk): engelska, spanska, franska, svenska som andraspråk
  3. Individ och samhällsvetenskap: historia, psykologi
  4. Naturvetenskap: biologi, fysik
  5. Matematik
  6. Teater eller annat ämne från grupp 2, 3 eller 4

Dessutom ingår

  • Creativity, Activity, Service (egna projekt)
  • Theory of Knowledge (kort uppsats)
  • Extended Essay (en längre uppsats inom valfritt ämnesområde)

Kontakta oss

Arbetslagsledare
Ruth Walton
0300-83 40 00
ruth.walton@kungsbacka.se